nieuws

Verzekeraars en BCE formeren team van asbest-experts

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en het Bureau Coördinatie Experts (BCE) hebben samen een team geformeerd van tien asbestkundig opgeleide brandschade-experts. Deze deskundigen zullen voortaan bij grote asbestbranden optreden als centrale verzekeringsexpert namens de gehele verzekeringsbedrijfstak.

De nieuwe opzet sluit volgens de twee organisaties naadloos aan bij het ‘Plan van Aanpak Asbestbrand’, dat de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken medio 1996 hebben gepresenteerd. Dit plan bevat richtlijnen voor lokale overheden om effectief om te gaan met de bestrijding van branden waarbij asbest vrijkomt in de omgeving.
Taak
Het bijzondere van de asbestkundig experts is, dat zij niet zullen optreden namens een specifieke belanghebbende maar namens de verzekeringsbedrijfstak als geheel. Behalve het verstrekken van praktische adviezen, is het onder meer hun taak om partijen bewust te maken van eventuele verzekeringsaspecten zoals het al of niet gedekt zijn van opruimingskosten na brand en de aansprakelijkheidsproblematiek.
Het inschakelen van asbestkundig experts gebeurt via het landelijk alarmnummer van de Verzekeraars Hulpdienst, nadat een door de brandweer ingeschakelde salvage-coördinator de situatie ter plekke heeft beoordeeld.

Reageer op dit artikel