nieuws

Verzekeraars en arbodiensten overleggen over doorgeven van persoonsgegevens

Archief

De verzekeraars en de arbodiensten overleggen in het kader van verzuimverzekeringen over de uitwisseling van persoonsgegevens. Het is de bedoeling, dat zij er in het voorjaar uit zijn.

Het Verbond van Verzekeraars praat met de BOA, de koepelorganisatie van arbodiensten, over welke persoonsgegevens arbo-artsen mogen doorgeven aan verzuimverzekeraars. Om de verzuimende werknemers zo snel mogelijk te reïntegreren hebben de verzekeraars meer nodig dan hun naam en adres. Over wat mag en kan, praten de partijen in het bijzijn van de Registratiekamer die de privacy van de werknemers bewaakt. “Het is de bedoeling dat de partijen nog dit voorjaar tot overeenstemming komen”, zegt Verbondsvoorlichter Willem Terwisscha. “Dat betekent nog niet, dat dit direct zal worden vertaald in maatregelen. Verzekeraars en arbodiensten zullen eerst hun programmatuur moeten afstemmen. Maar het is wel de bedoeling dat het dit jaar in orde komt.”
Aanleiding voor het overleg is de commotie over contracten die Reaal aan arbodiensten had voorgelegd. Reaal gaf daarin te kennen meer te willen weten over de verzuimende werknemers (zie AM 5, pag. 6).
Over deze kwestie heeft het Tweede-Kamerlid De Wit (SP) staatssecretaris Hoogervorst aan de jas getrokken. Hij wilde weten, of ook andere verzekeraars hebben gevraagd om meer dan de gebruikelijke gegevens. “Nee”, zei Hoogervorst, “het gaat om één verzekeraar.” Hij deelde voorts mee dat slechts één arbodienst het betreffende contract met Reaal had ondertekend. Die arbodienst zou dit hebben teruggedraaid nadat de BOA de leden had verzocht om deze contracten niet te tekenen.
Geoorloofd
De Wit wilde ook weten of Hoogervorst het juist vindt dat “verzekeraars op deze manier proberen grip te krijgen op het ziekteverzuim” en of hij hen “tot orde wil roepen”. De staatssecretaris legde uit, dat “het beperken van de schadelast in menig opzicht behoort tot de maatschappelijk nuttige taken van de verzekeraar”. “Bij de verzuimverzekering kan de verzekeraar de schade beperken door via de werkgever preventie en reïntegratie te bevorderen”, aldus Hoogervorst. “Bijvoorbeeld door in de polis met de werkgever eisen te stellen aan de kwaliteit van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid en het contract met de arbodienst. Verzekeraars kunnen een deugdelijke verzuimregistratie verlangen om fraude tegen te gaan. Ook kunnen zij proberen rentegratie te bevorderen (…) en daarbij kunnen zij behoefte hebben aan gegevens van werknemers met een langdurig verzuim. Zij zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de werkgever en diens arbodienst en die mogen zonder toestemming van de verzekerde geen medische gegevens over hem verstrekken. Binnen dit kader kunnen verzekeraars hun rol heel wel spelen.”

Reageer op dit artikel