nieuws

Verzekeraars eerder onder karteltoezicht

Archief

Niet over drie maar over twee jaar worden banken en verzekeraars onder het karteltoezicht geplaatst conform de nieuwe Mededingingswet. De Tweede Kamer heeft hiertoe een amendement van de coalitiepartijen aangenomen.

Volgens het ontwerp Wet op de Economische Mededinging (WEM) hadden verzekeraars en banken een vrijstelling van drie jaar met betrekking tot het toezicht van de op te richten Nederlandse Kartel Autoriteit (NKA).
Minister Wijers van Economische Zaken voelde er niets voor om een voorstel van D66, PvdA, en CDA over te nemen, die pleitten voor een direct ingaand toezicht op fusievorming en machtsconcentraties bij banken en verzekeraars per 1 januari volgend jaar, de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt. De VVD echter koos voor uitvoering van het kabinetsbeleid: een uitstel van drie jaar voor de banken en verzekeraars.
In het slotdebat kwamen de coalitiepartijen alsnog tot overeenstemming: de vrijstellingstermijn werd teruggebracht van drie tot twee jaar. Daarmee kon uiteindelijk ook minister Wijers leven.
De nieuwe Mededingingswet voorziet in controle vooraf van fusies en machtsconcentraties tussen bedrijven met een totaalomzet van f 250 mln of meer. Deze preventieve controle wordt uitgevoerd door de NKA. Indien deze begin 2001 te privatiseren instelling geen bezwaar heeft en een vergunning afgeeft, mag een voorgenomen fusie of machtsconcentratie doorgang vinden.

Reageer op dit artikel