nieuws

Verzekeraars duiken massaal onder premies van UWV

Archief

De verzekeraars die een WGA-product eigenrisicodrager hebben, zijn met hun premies allemaal onder de minimumpremie van 0,4% van het UWV gedoken. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) maakt samen met IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) onderdeel uit van de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Vanaf 1 januari kunnen werkgevers er voor kiezen om de WGA-uitkering van zieke werknemers gedurende tien jaar voor eigen risico te nemen (het alternatief is publieke verzekering bij het UWV).
Fortis ASR en De Amersfoortse waren een van de eerste die naar buiten kwamen met hun premies voor de WGA-eigenrisico. Op dat moment was nog niet bekend wat de minimumpremie van het UWV zou worden. Wel was bekend dat de gemiddelde UWV-premie 0,75% bedroeg, vastgesteld door de overheid. Fortis ASR zat met zijn 0,35% voor bestaande relaties dus fors onder de UWV-premie.
De eerste week van september maakte het UWV bekend dat de minimumpremie voor kleine werkgevers op 0,4% uitkwam en voor grote werkgevers op 0,05%. De maximumpremie voor grote werkgevers is 2,80% en voor kleine werkgevers (met een loonsom tot _ 675.000) is de maximumpremie 2,10%.
Lager
Naar aanleiding van deze bekendmaking, stuurde De Goudse een aanvullend persbericht uit. “De premie van het UWV valt lager uit dan verwacht, maar toch handhaven wij onze korting van 10% op de minimum UWV-premie voor de WGA.” De premie van De Goudse voor bestaande klanten bedraagt 0,36% mits gekoppeld aan een verzuimverzekering. Anders is de premie 0,02% hoger.
Reaal bleef niet achter en introduceerde een WIA Eigen Risico Verzekering met een actiekorting van 5% of 10% op het UWV-tarief. De actiekorting van 5% gold alleen als werkgevers voor vandaag besloten een loonsom van maximaal _ 650.000 te verzekeren en die per 1 januari eigenrisicodrager willen worden. Reaal geeft 10% korting als de WIA Eigen Risico Verzekering wordt gekoppeld aan één van de Reaal Verzuimverzekeringen.
Goedkoopste
Generali is met 0,32% voor bestaande klanten en gekoppeld aan een verzuim- en/of pensioenverzekering, de goedkoopste aanbieder. Voor de relaties die geen koppeling hebben met een verzuim- of pensioenproduct worden de sectorpremies gehanteerd.
Nationale-Nederlanden kan geen premies afgeven, “want wij hanteren gedifferentieerde premies”. Centraal Beheer heeft de premies nog niet beschikbaar en Ohra onderzoekt nog of zo’n product op de markt wordt gebracht.
Bij Cordares zijn de premies nog zo ‘vers’ dat ze onder voorbehoud worden vrijgegeven. Voor bestaande en nieuwe klanten rekent Cordares een premie van 0,35% en voor bedrijven met een loonsom boven de _ 675.000 wordt maatwerk geleverd. Dat laatste geldt overigens bij vrijwel alle verzekeraars.
Aegon biedt bestaande klanten een premie van 0,39% en nieuwe relaties 0,43%. Daarbij wordt aangetekend dat nieuwe relaties ook opgaan voor 0,38% mits er tegelijkertijd een verzuimverzekering wordt gesloten.
Inlooprisico
Avéro Achmea hanteert een ‘dooreenpremie’ van 0,39% voor bestaande en nieuwe klanten. “Wij kunnen premiegarantie geven voor drie jaar, omdat wij het inlooprisico niet mee verzekeren. Bij ons gaat het contract in op het moment dat het contract ondertekend bij ons ligt en dus niet met terugwerkende kracht, zoals andere verzekeraars wel aanbieden.”
Delta Lloyd hanteert ook een ‘dooreenpremie’ voor bestaande ‘schone’ relaties, dus zonder inlooprisico. Deze bedraagt 0,33% van de maximale loonsom van _ 675.000. Voor nieuwe ‘schone’ relaties bedraagt de premie 0,38% waarbij dan ook nog een rits sectoren zijn uitgesloten in verband met een verhoogd risico. Bij grote bedrijven tot honderd werknemers worden de UWV-premies gehanteerd en boven de honderd werknemers wordt het maatwerk.
Premiegarantie
De meeste verzekeraars geven een premiegarantie voor drie jaar af. Maar die premiegarantie wordt verschillend uitgelegd. De een noemt het premiegarantie en de ander noemt het premiestabiliteit. Bij de premiegarantie wordt over het algemeen bedoeld dat de premie de eerste drie jaar niet wordt verhoogd, ook niet als er een ‘en bloc’ wijziging optreedt. Bij premiestabiliteit is er in principe ook een premiegarantie, maar die gaat niet op bij de ‘en bloc’ wijziging. Dan gaan de tarieven namelijk wel omhoog.
Verlies inkopen
De premie van het UWV is door de overheid opgehoogd met een opslag van 0,47%. Dit is gedaan om eerlijke concurrentie mogelijk te maken. De verwachting was dat verzekeraars een hogere premie dan het UWV zouden rekenen, omdat zij nog reserves moeten opbouwen om schade te kunnen uitkeren.
Nu blijkt echter dat de verzekeraars massaal onder de UWV-premie duiken. “Dat heet marktwerking. Het komt er op neer dat verzekeraars bereid zijn om verlies in te kopen”, aldus Delta Lloyd. Verzekeraar bestaande klanten nieuwe relaties Aegon 0,38% 0,43% Avéro Achmea 0,39% 0,39% Cordares 0,35% 0,35% Delta Lloyd 0,33% 0,38% Fortis ASR (incl. Amersfoortse) 0,35% vanaf 0,35% Generali 0,32% 0,32% De Goudse 0,36% 0,38% Nationale-Nederlanden* Reaal 0,38% 0,38%
* Nationale-Nederlanden hanteert gedifferentieerde premies.

Reageer op dit artikel