nieuws

Verzekeraars dragen weer meer bij in kosten Wabb

Archief

Verzekeraars en tussenpersonen hebben vorig jaar voor bijna f 2 mln bijgedragen in de uitvoeringskosten van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Het aandeel van verzekeraars groeide met zo’n 3%.

De jaarrekening van de Dienst Uitvoering Wabb, een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER), sloot met een tekort van ruim twee ton.
De inkomsten van de dienst, inclusief retributies en overige baten, bedroegen vrijwel onveranderd f 2,5 mln. De verzekeraars droegen voor bijna f 1,3 (1,2) mln bij. De levensverzekeraars namen daarvan f 643.940 (562.790) voor hun rekening; de schadeverzekeraars f 626.669 (650.074).
Intermediair
De bijdragen van tussenpersonen daalden naar f 1,1 (1,2) mln, zijnde uit heffingen f 673.587 (739.042) en uit retributies f 435.234 (425.447). Het aandeel van de heffingen liep fors terug door verlaging van de jaarlijkse bijdrage van tussenpersonen van f 30 naar f 27,50.
De overige baten, waaronder opbrengst uit de verkoop van het Openbaar Register, namen af tot f 77.889 (100.000).
Kosten
De kosten van uitvoering van de Wabb daalden licht tot bijna f 2,7 (2,7) mln. Het tekort van f 209.772 (234.000) is ten laste gebracht van het eigen vermogen dat vorig jaar slonk tot bijna f 1,4 (1,6) mln.
Voor dit jaar wordt een negatief bedrijfsresultaat van f 51.000 verwacht.

Reageer op dit artikel