nieuws

Verzekeraars dragen meer bij aan Wabb-kosten dan intermediair

Archief

Verzekeraars hebben vorig jaar meer en tussenpersonen minder bijgedragen in de uitvoeringskosten van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). De jaarrekening van de Dienst Uitvoering Wabb sloot met een tekort van bijna twee ton.

De inkomsten van de dienst, onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER) bedroegen vorig jaar bijna f 2,5 (2,4) mln. De verzekeraars droegen f 1,2 (1,1) mln bij, waarvan door levensverzekeraars bijna f 0,6 (0,5) mln en door schadeverzekeraars ruim f 0,6 (0,6) mln. Aan heffingen van tussenpersonen ontving de dienst ruim f 0,7 (0,7) mln en aan retributies ruim f 0,4 (0,5) mln, zodat per saldo het aandeel van tussenpersonen uitkwam op bijna f 1,2 (1,2) mln. Aan overige baten, waaronder verkoop van het Openbaar Register incasseerde de dienst f 0,1 (0,1) mln.
Kosten
De kosten van uitvoering van de Wabb namen met een ton toe tot ruim f 2,6 mln. Het tekort van bijna f 0,2 (0,1) mln is ten laste gebracht van het eigen vermogen dat eind vorig jaar f 1,6 (1,8) mln bedroeg.
Voor dit jaar wordt een negatief resultaat van ruim twee ton verwacht, waardoor het eigen vermogen verder wordt afgebouwd tot het noodzakelijke geachte minimum van f 1 mln.

Reageer op dit artikel