nieuws

Verzekeraars doen bestaan vip-lijsten af als fabeltje

Archief

Er bestaan geen lijsten van prominente polishouders voor extra coulance bij acceptatie en schadebehandeling. Dit melden verzekeraars desgevraagd, naar aanleiding van een openingsartikel in De Telegraaf over het bestaan van dergelijke ‘vip-lijsten’. Inmiddels heeft Tweede-Kamerlid Jan Marijnissen van de Socialistische Partij vragen over het krantebericht gesteld.

Onder de kop ‘Verzekering trekt vips voor’ meldt De Telegraaf dat verzekeraars hun ‘interne verwijzingsindex’ (ivi), die in principe bedoeld is voor het intern signaleren van verdachte claims, eveneens gebruiken voor ‘positieve’ signaleringen. Zodoende zouden prominente Nederlanders een soepeler en snellere behandeling krijgen dan de andere verzekerden.
Als bron noemt het dagblad Gert Dazler, directeur van de onlangs door ABZ overgenomen databank Informatikum en beheerder van het fraude-informatiesysteem ‘Fish’.
Overval
Dazler zegt in een reactie op het artikel ‘overvallen’ te zijn door de verslaggever van De Telegraaf, die over gedetailleerde gegevens beschikte. Bovendien is het artikel volgens hem uit z’n verband gerukt. “Ik heb het woord ‘vip-lijst’ bijvoorbeeld nooit in mijn mond gehad”, aldus Dazler. De Informatikum-directeur blijft echter wel bij de bewering dat sommige verzekeraars hun ivi’s niet alleen gebruiken voor het filteren van verdachte claims maar ook voor positieve signalering waarbij goede klanten als zodanig worden herkend.
Navraag bij diverse verzekeraars levert geen bevestiging op van het bestaan van vip-lijsten. Het Verbond van Verzekeraar kan eveneens geen bevestiging van het artikel vinden na een inventarisatieronde onder de leden.
Twee concrete gevallen bij verzekeraars zouden voor De Telegraaf aanleiding zouden zijn geweest om het artikel te publiceren. Het betreft Aegon die een coulanceregeling voor leden van het koninklijk huis en ministers zou hebben en Stad Rotterdam met iets vergelijkbaars voor Feyenoordspelers. Beide maatschappijen ontkennen echter met klem dergelijke methoden toe te passen.
Bullshit
“Dit is pure bullshit”, zegt commercieel directeur Jos Baeten van Stad Rotterdam. “De Feyenoordspelers zijn ondergebracht in een collectief contract en krijgen daardoor een andere behandeling dan individueel verzekerden. We kijken daarbij – net als bij andere collectieve contracten – naar het totale plaatje. Notoire brokkenmakers ontzien wij daarbij evenmin. Ik zou daarvan overigens een aantal interessante voorbeelden kunnen noemen.”
Volgens Baeten is het bestaan van een vip-lijst bij intermediairverzekeraars ook helemaal niet nodig. “Het intermediair zal er namelijk alles aan doen om voor een belangrijke klant het onderste uit de kan te halen. Als zo’n iemand bijvoorbeeld twintig jaar schadevrij rijdt en vervolgens een schade krijgt die niet in de polisvoorwaarde genoemd staat, dan vraagt de tussenpersoon of wij iets voor hem kunnen regelen. Maar ach, zo werkt het bij ieder commercieel bedrijf.”

Reageer op dit artikel