nieuws

Verzekeraars breiden dekking van WGA Eigen Risico uit

Archief

Generali heeft de WGA Eigenrisicodrager verzekering uitgebreid naar loonsommen tussen de _ 1 mln en _ 2,5 mln en Aegon verlaagt zijn tarieven.

“Dit biedt ons de mogelijkheid om bedrijven die al een Generali-verzuimverzekering hebben, extra premievoordeel te bieden”, zegt Generali-directeur Jan van Leer.
“De combinatie tussen verzuim en WGA Eigenrisicodrager is een van de meest logische in de markt. Wij zoeken die combinatie actief op. De premie die Generali rekent voor deze verzekering in combinatie met de verzuimverzekering is 0,32%.
Aegon
Aegon heeft de tarieven voor bestaande relaties met een Gezond Werkplan en voor bedrijven met een loonsom tot _ 675.000 verlaagd.
Voor bedrijven met een loonsom tot _ 675.000 en het Gezond Werkplan is de premie 0,32% geworden. Dat was 0,39%. Voorwaarde is dat er in 2006 geen WGA-instroom was en er geen zieke werknemers zijn waarbij de eerste ziektedag ligt voor 1 januari 2007.
Bestaande relaties met het Gezond Werkplan, loonsom vanaf _ 675.000 en maximaal vijfhonderd werknemers betalen de branchepremie minus 10%. Hierbij mag maximaal één werknemer in 2006 in de WGA ingestroomd zijn. Deze valt dan niet onder de dekking van de WGA-Eigen risicodragen verzekering.
Nieuwe relaties met een loonsom tot _ 675.000 betalen 0,34%. Dat was 0,43% tenzij ook een verzuimverzekering werd gesloten, want dan bedroeg de premie 0,38%. Aegon sluit hier wel een aantal branches uit en er mag geen WGA-instroom zijn over vorig jaar of een zieke werknemer voor de datum van 1 januari 2007.
Nieuwe relaties met een loonsom vanaf _ 675.000 en maximaal vijfhonderd werknemers betalen de branchepremies. Ook hier mag maximaal één werknemer in 2006 ingestroomd zijn in de WGA en die valt dan ook niet onder de dekking van de verzekering.
Alle premiepercentages bij Aegon staan vast tot 2011 en het inlooprisico is vanaf 1 januari 2007 meeverzekerd. Voor bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers worden offertes op maat gemaakt.

Reageer op dit artikel