nieuws

Verzekeraars beticht van kartelgedrag

Archief

Het Verzekerings Platform Overheden (VPO) vindt dat verzekeraars “opvallend gelijkvormig gedrag vertonen”. Aanleiding is een mislukte aanbesteding voor een collectieve brandverzekering voor de 88 VPO-leden: gemeenten, provincies en waterschappen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) stelt een onderzoek in.

Hoewel diverse verzekeraars in eerste instantie veel belangstelling toonden voor de collectieve brandpolis, is uiteindelijk geen enkele offerte uitgebracht. Volgens VPO-secretaris Henk Boender “kan het bijna niet anders dan dat hierover tussen verzekeraars onderling overleg is geweest”.
VPO zegt in de loop van de aanbestedingsprocedure te zijn benaderd door het Verbond van Verzekeraars. Volgens Boender kwamen er daarna bij het VPO brieven binnen, afkomstig van verschillende verzekeraars, met vragen die een opvallende gelijkenis vertoonden met elkaar. “Vragen stonden ook nog eens in dezelfde volgorde”, stelt hij. Datzelfde viel vervolgens op aan de schriftelijke afwijzingen die het platform een dag voor het einde van de inschrijfperiode van vier verzekeraars ontving.
VPO heeft de zaak aangemeld bij de NMA. Een woordvoerder van de mededingingsautoriteit laat weten dit een interessant signaal te vinden. “Het vergt echter wel nader onderzoek om te kunnen beoordelen of hier al dan niet sprake is van kartelvorming.”
Besparing tot 71%
Het ging in de aanbestedingsprocedure van de VPO om overheidseigendommen met een totale verzekerde waarde van ruim _ 40 mld. Hiervoor wordt momenteel jaarlijks zo’n _ 40 mln aan premie betaald. Het in 2003 opgerichte VPO hoopt door het gezamenlijk sluiten van een brandverzekering een proportionele besparing van gemeenschapsgeld te kunnen realiseren.
Niet zo’n vreemde gedachte, aangezien een dertiental collega-gemeenten in Limburg in januari van dit jaar, onder begeleiding van verzekeringsmakelaar Willis, ook gezamenlijk de brandverzekering heeft ingekocht. Dit leidde daar tot besparingen op de premie die opliepen van 26% tot 71%. De namen van de betrokken verzekeraars zijn niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om zes Nederlandse verzekeraars die leidend zijn in de verzekeringsmarkt voor gemeenten, waaronder Achmea en Allianz.
Aanbestedingsprocedure
De VPO besloot deze zomer om, zonder hulp van makelaars, zelf een aanbestedingsprocedure te starten. “Onze leden hebben hun bestaande verzekeringen gesloten via diverse makelaars als Aon, Willis of Marsh. Wij wilden daartussen geen keuze maken”, aldus Boender.
De aanbestedingsprocedure stuitte al snel op kritiek van de zijde van het Verbond van Verzekeraars, omdat deze niet conform de regels zou zijn. “Naar aanleiding van kritische signalen uit de achterban hebben wij al in een vroeg stadium bij VPO aandacht gevraagd voor een aantal aspecten in de voorgenomen aanbestedingsprocedure, die op gespannen voet kunnen staan met het aanbestedingsrecht”, aldus het Verbond.
Er zou nogal wat mankeren aan het beginsel van transparantie en gelijke behandeling van inschrijvers. “Ook kende de procedure een grote vrijblijvendheid van de zijde van de overheden, maar daar tegenover stond een strikte gebondenheid van verzekeraars ten aanzien van de voorwaarden.” Daarnaast heeft het Verbond gewezen op het risico van uitsluiting van bepaalde (kleinere) verzekeraars in de procedure.
Terug bij af
“Het staat verzekeraars echter volledig vrij om al dan niet in te schrijven op aanbestedingen. Het Verbond is hier op geen enkele wijze in getreden en adviseert noch spreekt daarover met verzekeraars”, aldus het Verbond van Verzekeraars.
Het VPO zegt een ervaring rijker en een illusie armer te zijn. “We zijn weer terug bij af en iedere gemeente moet nu weer zelf naar de onderhandelingstafel met verzekeraars.”

Reageer op dit artikel