nieuws

Verzekeraar vordert uitgekeerde schade terug na verklaring van een

Archief

‘getuige’

Een verklaring van een, zacht uitgedrukt, verrassende getuige is voor een verzekeraar aanleiding een gedane uitkering terug te vorderen. De betrokkene pikt dat niet en wil een “principiële” uitspraak van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Een fietser slaat linksaf en botst tegen een auto waarvan de bestuurder van plan is achteruit in te parkeren. De fietser beschadigt bij zijn val een geparkeerde auto. De fietser kan niet zeggen of de inparkerende auto nog stil stond of reeds in beweging was, maar de kracht van de botsing kan volgens hem alleen het gevolg zijn van het achteruitrijden van de auto, gezien de geringe snelheid (10 tot 12 km per uur) van de fiets.
De automobilist heeft de fietser niet zien aankomen. Hij verklaart dat hij op het moment van de botsing nog stil stond. Getuigen zijn er volgens beide partijen niet. De verzekeraar van de fietser gaat, na een eerdere weigering, zonder voorbehoud over tot uitbetaling van de schade, omdat stilstand van de auto niet aangetoond kan worden. De eigenaar van de inparkerende auto, de vader van de bestuurder, meldt zich nadien bij de verzekeraar. Hoewel hij niet bij het ongeval aanwezig was, is de eigenaar van mening dat de auto nog niet achteruit reed. Vervolgens eist de verzekeraar met de verklaring van deze ‘getuige’ in de hand het uitgekeerde bedrag terug. De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf is van mening dat terugvordering van een uitgekeerd bedrag alleen toegestaan is onder zeer bijzondere omstandigheden. Daarvan was in dit geval zeker geen sprake. De getuigenis van de vader heeft, gezien de verwantschap met de autobestuurder en de eerdere verklaring van de zoon dat er geen getuigen aanwezig waren, slechts geringe waarde. De Raad acht de klacht van de fietser daarom gegrond. De verzekeraar heeft intussen al afgezien van terugvordering “gezien het economische belang” en “om ons moverende redenen”. Raad van Toezicht, uitspraak nr. III-96/34

Reageer op dit artikel