nieuws

Verzekeraar Tegen Zeegevaar verkocht aan Britse onderlinge

Archief

Alle aandelen van verzekeringsmaatschappij Tegen Zeegevaar in Rotterdam zijn door assurantiegroep H.J. Hudig & Co verkocht aan de Britse onderlinge transportverzekeraar Sunderland Marine Mutual.

Aan de verkoop van Tegen Zeegevaar zijn gedurende een jaar intensieve onderhandelingen voorafgegaan. De aandelenoverdracht was noodzakelijk in verband met de hoge(re) solvabiliteitseisen die de markt vraagt. “Een maatschappij als Tegen Zeegevaar heeft tegenwoordig al f 50 mln aan vrije reserves nodig”, zegt directeur Bart van Os die belast is met de dagelijkse leiding en de herverzekering van de risico’s. Hij wordt geassisteerd door Henk de Graaff (acceptatie) en Cock Meijndert (schaderegeling).
Overigens is de nieuwe eigenaar Sunderland sinds 1981 de herverzekeraar van Tegen Zeegevaar. De Britse onderlinge is marktleider in de verzekering van vissersschepen, kleine commerciële schepen en viskwekerijen.
Geen verandering
Naast het terugtreden van Huibert-Jan Hudig als directeur van Tegen Zeegevaar verandert er in de praktijk niets.
De transportverzekeraar blijft een risicodrager zonder eigen personeel. De dagelijkse werkzaamheden worden verzorgd door medewerkers van assurantiegroep Hudig & Co, waaronder ook makelaar Kröller/Van Herwaarden valt. Hudig & Co telt zo’n 115 medewerkers en heeft een brutopremie-omzet van circa f 140 mln.
Tegen Zeegevaar sluit casco- en inventarispolissen in de (zee)visserij. “We zijn met 80% tot 85% marktaandeel veruit de grootste verzekeraar van vissersvaartuigen”, licht Van Olst niet zonder enige trots toe.
De maatschappij verkeerde tot 1994 in een ‘run-off’ maar is sindsdien opnieuw actief. Het brutopremie-inkomen over 1996 beliep f 21 (22,5) mln en het resultaat technische rekening f 0,6 (-0,1) mln. De nettowinst van de verzekeraar bedroeg in dat jaar f 0,5 (0) mln.

Reageer op dit artikel