nieuws

Verzekeraar moet bij medisch onderzoek overleg plegen

Archief

Bij de behandeling van een arbeidsongeschiktheidsclaim moet een verzekeraar vóóraf overleg plegen met de verzekerde over welke specialist het onderzoek zal doen en welke vragen beantwoord moeten worden.

Doet een verzekeringsmaatschappij dit niet, dan acht de Ombudsman Verzekeringen dat “onzorgvuldig”. Volgens hem geldt deze praktijk al jaren in de letselschadewereld. “De tegenwerping dat een letselschadeclaim op basis van wet en jurisprudentie wordt geregeld en een arbeidsongeschiktheidsclaim op basis van een gezamenlijk gesloten contract, vind ik niet zwaarwegend”, stelt de ombudsman in zijn jongste jaarverslag.
Afstemming vooraf leidt eerder tot acceptatie van onderzoek en de uitkomsten daarvan, meent de ombudsman. “Bovendien is het niet meer van deze tijd dat van twee contractpartners die elkaar serieus en gelijkwaardig achten, er één zonder inspraak van de ander uitmaakt welke medisch specialist wordt benaderd en welke vragen worden voorgelegd.”

Reageer op dit artikel