nieuws

Verzekeraar mag van AFM het versturen van UPO uitbesteden

Archief

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat verzekeraars nu uitsluitend rechtstreeks aan de klant versturen, mag naar de mening van de AFM ook door het intermediair worden verstuurd.

Dat heeft de toezichthouder desgevraagd laten weten aan advocaat Cees de Jong, die is ingeschakeld door onder meer intermediairbedrijf Koster Verzekeringen. Diverse tussenpersonen maken bezwaar tegen het rechtstreeks versturen van pensioenoverzichten door verzekeraars, die in sommige gevallen het intermediair daarvan niet op de hoogte stellen. “Dat heeft ons al veel extra werk opgeleverd door vragen van verzekerden, maar ook door fouten in de UPO’s”, zegt Wim Koster. “En wij weten vaak niet eens wat er is verstuurd.”
Maatschappijen stellen het verzenden van UPO’s alleen zelf te mogen doen op grond van de Pensioenwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Jong, daartoe ingezet door enkele intermediairbedrijven, heeft de zaak onderzocht: “Naar mijn mening is dit standpunt onjuist en verbieden beide wetten verzekeraars niet de tussenpersonen in te schakelen bij de verzending van de UPO’s.”
AFM
De Jong heeft zijn mening voorgelegd aan de manager van de afdeling die bij de AFM is belast met het toezicht op pensioenuitvoerders. Die zegt de opvatting van De Jong te delen. “De Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenuitvoerder zelf een UPO verstrekt, dit ter versterking van de band tussen deelnemer en uitvoerder. Deze staat echter uitbesteding toe., alhoewel dit onverlet laat dat de uitvoerder verantwoordelijk blijft, voor de verzending maar zeker ook voor de juistheid van de informatie.” Volgens Koster wordt over deze kwestie nu contact gezocht met het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel