nieuws

Verzekeraar hoeft bij letselschadezaak medisch advies niet openbaar te maken

Archief

Een verzekeraar hoeft in een letselschadezaak niet de schriftelijke adviezen van zijn medisch adviseur te overleggen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen.

Een jongen wordt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis geholpen aan een verwonding aan zijn enkel door een stuk glas. De vader van de jongen stelt later het ziekenhuis aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden letselschade, omdat er in het ziekenhuis niet geconstateerd is dat door het ongeval een pees was doorgesneden en een andere pees beschadigd was.
Het ziekenhuis schakelt hierop zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in. Ruim een maand later stuurt de schadebehandelaar een brief naar het slachtoffer waarin de aansprakelijkheidsclaim wordt afgewezen. Hij beroept zich hierbij op schriftelijke adviezen van de medisch adviseur.
Eigen medische visie
De verzekeraar weigert deze schriftelijke, medische adviezen beschikbaar te stellen. Reden voor de vader om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht. De verzekeraar handelt volgens hem in strijd met de Gedragscode Behandeling Letselschade en in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf. “In letselschadezaken heeft immers te gelden dat medische adviezen waar belangenbehartigers en schadebehandelaars zich jegens elkaar op beroepen, op schrift gesteld en in afschrift beschikbaar voor elkaar dienen te zijn. Daarmee wordt voorkomen dat niet medisch opgeleide dossierbehandelaars een eigen medische visie erop na houden […]” Volgens de klager komt een correcte letselschaderegeling in het geding, omdat “een niet-medisch opgeleide dossierbehandelaar bij verzekeraar brieven verstuurt met een grotendeels medische inhoud.”
Spin in het web
De verzekeraar verklaart voor de Raad van Toezicht dat in de behandeling van dit soort zaken de juridisch geschoolde schadebehandelaar centraal staat. “Deze kan worden beschouwd als ‘de spin in het web’ en is eindverantwoordelijk voor een adequate behandeling van de betreffende schadekwestie”, aldus de verzekeraar. “In de onderhavige kwestie heeft de schadebehandelaar aan de medisch adviseur advies gevraagd over de medische aspecten met betrekking tot de geneeskundige behandeling die de zoon van klager ten deel is gevallen. Het ging daarbij om de vraag of een glasverwonding door de betrokken arts op de afdeling Spoedeisende hulp van het ziekenhuis adequaat is behandeld. Het was deze kernvraag die aan de medisch adviseur is voorgelegd. Het ging dus niet om een beoordeling van de gezondheidstoestand van de benadeelde.”
De medisch adviseur heeft de medische stukken beoordeeld en kwam tot het advies dat in medische zin geen onzorgvuldig handelen kon worden vastgesteld, zo legt de verzekeraar uit. Dit advies heeft de schadebehandelaar overgenomen. “De medische aspecten zijn in die brief – op basis van het interne advies van de medisch adviseur – uitvoerig en correct verwoord.”
Ten slotte verklaart de verzekeraar nog dat hij (nog) niet heeft ingetekend op de Gedragscode Behandeling Letselschade, maar dat naar zijn mening ook de regel in die code over het overleggen van een medisch advies, beperkt is tot adviezen over de gezondheidstoestand van de patiënt.
Intern advies
De Raad vindt dat de verzekeraar het advies van zijn medisch adviseur over het medisch handelen van de behandelend arts, niet aan de belangenbehartiger hoeft te overleggen, maar dat “dit advies slechts bestemd is voor (mondelinge en/of schriftelijke) interne advisering aan de schadebehandelaar van verzekeraar”. Door het medisch advies te verwerken in de brief heeft de verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet geschaad. De Raad verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Reageer op dit artikel