nieuws

Verzekeraar geeft medewerkers verfpot om teamgeest te kweken

Archief

Survival-tochten in de Ardennen, een dropping op de hei, of wildwaterkanoën in de Ardêche; je kunt het zo gek niet bedenken of bedrijven sturen er hun medewerkers, onder het mom van teambuilding, op af. Maar hoe staat het met de verzekeraars? Wat doen zij om de teamgeest te verhogen? Amev kiest voor een alternatieve vorm van teambuilding. Het personeel mag buurthuizen opknappen, wilgen knotten en een handje helpen op scholen. Een rondje langs de verzekeraars. AUT = door Jelle Vaartjes

Amev liet bij wijze van alternatieve teambuilding zijn medewerkers onlangs buurtcentra in Utrecht opknappen. Hans Rekers, directeur van het Amev-Project Managers Centrum en betrokken bij de grootscheepse veranderingsprocessen binnen Amev, staat echt achter deze vorm van teambuilding.
“We zien het niet meer zitten om met een groep naar de Ardennen te gaan om daar een survival-tocht te houden en bruggen te bouwen. Die bruggen moeten we aan het eind van de dag weer worden afgebroken. In de nieuwe formule slaan we twee vliegen in één klap: in plaats van bruggen bouwen in de Ardennen, bouwen we bruggen tussen bedrijf en de maatschappij. Het buurtcentrum is erbij gebaat, maar Amev ook. Bovendien past dat in het kader van het werkterrein van Amev; de sociale zekerheid.”
Stevige klus
Samen een stevige klus aanpakken vraagt om een goede samenwerking. “Onze medewerkers leren elkaar zo op een informele manier kennen en waarderen”, zegt Rekers. “Als gevolg hiervan ontstaan hechtere teams. Er is meer aandacht voor elkaar.”
In ieder geval is teambuilding nodig, want er wordt flink gereorganiseerd bij Amev, hetgeen door projecten ondersteund dient te worden. “We moeten elkaar leren kennen om goed te kunnen samenwerken”, zegt Rekers. “Door deze vorm van teambuilding leren we te relativeren. We kijken weer op een andere manier naar onze werkzaamheden. Er wordt nieuwe energie opgedaan.”
Evaluatie
Inmiddels is een evaluatie gehouden. “De medewerkers hebben elkaar op een andere manier leren kennen en waarderen”, luidt een conclusie. “Het is bovendien leuk er eens tussenuit te zijn, en creatief met de handen bezig te zijn. Gezamenlijk werkt de groep toe naar een bepaalde prestatie. Belangrijk is ook de gezelligheid, er is veel gelachen.”
Koken
Inmiddels zijn nog andere projecten in de maatschappelijke sfeer gestart. Zo is er een proef geweest van een servicecentrum van Amev. “Medewerkers hebben een dag en een avond gekookt voor een groep ouderen. Eens per maand wordt namelijk in de buurtcentra gekookt voor ouderen die dan een avondje uit zijn.”
Wilgenknotten voor het Utrechtse landschapsbeheer en een scholenproject in Bunnik zijn andere voorbeelden van alternatieve teambuilding.
Experimenten
“Het idee is een beetje ingegeven door de visie die we hebben ontwikkeld binnen één van de business-units, Pensioen en Zorg”, legt Rekers uit. Die visie komt erop neer wij een belangrijke rol willen spelen in het maatschappelijke leven van de Nederlandse samenleving met pensioen en zorgproducten. Dat is niet alleen geld verdienen. Het betekent dat je een bepaalde maatschappelijke rol wilt vervullen. Als organisatie wil je natuurlijk niet geïsoleerd in de samenleving staan. Vergeet niet dat bij Amev ongeveer drieduizend mensen, die komen elke dag vanuit de regio Utrecht hier naartoe. Een niet onbelangrijk deel woont in deze streek. Dus Amev als zodanig heeft een hele belangrijke, maatschappelijke functie. Dat moeten we niet onderschatten.”
Beleid
Binnen Amev is men nu ook actief om een beleid inclusief aanpak vast te stellen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Rekers wijst ook naar de Fortis-organisatie. “Op Fortis-niveau is er een organisatie ontstaan die structureel grootschalige projecten organiseert. Fortis heeft in haar visie ook de maatschappelijke rol aangegeven.”
Personeel behouden
Wil Amev met alternatieve teambuilding ook personeel binnen het bedrijf houden, gezien de krapte op de arbeidsmarkt? “Dat is niet primair ons doel”, zegt Rekers. “Het eerste doel is om goed te kunnen samenwerken, te werken aan de motivatie binnen het team. Op het moment dat het team gemotiveerd is, zijn de verschillende individuen dat ook. Als mensen voldoende perspectief hebben, uitdaging, in een leuk team zitten waarin goed samengewerkt kan worden, blijven ze en zijn ze minder geneigd te solliciteren.”
Er is ook nog een ander effect mogelijk. “Doordat Amev maatschappelijke projecten aanpakt, kan het zijn dat mensen bewust kiezen voor Amev. Dat kan wel een criterium zijn voor in de toekomst.”
Teambuilding-programma’s komen ook voor bij andere verzekeraars, maar niet op de manier zoals Amev dat doet. Het heeft primair als doel de resultaten van het team te verhogen, secundair om personeel voor het bedrijf te behouden.
Interpolis
“De Amev-variant van teambuilding kennen we niet bij Interpolis”, zegt woordvoerder Marco Simmers. Hij benadrukt dat de Tilburgse verzekeraar geen ‘corporate programma’ heeft. “Elke business-unit kiest in principe zijn eigen aanpak. Dat kan variëren van het klassieke ‘weekendje Ardennen’ tot het gezamenlijk uitvoeren van een opdracht op het strand. Ik ken ook voorbeelden van bedrijfsonderdelen die een zeezeiler en een bergbeklimmer uitnodigden om te vertellen over het teamwerk tijdens hun expedities. Kortom, we zien bij Interpolis op dit terrein veel initiatieven.”
Nationale-Nederlanden
Geraldine Schoonderbeek, communicatiemanager bij Nationale-Nederlanden, meldt dat ook hier teambuilding plaatsvindt. “Als medewerkers dat willen kunnen ze beroep doen op de afdeling Opleidingen. Die kan bemiddelen bij externe bureaus die teambuilding-programma’s aanbieden. Bij ons heeft teambuilding meer een zakelijke insteek, niet gekoppeld aan een goed doel zoals bij Amev.” De inhoud van de teambuilding hangt af van het gekozen onderwerp. Schoonderbeek spreekt van “maatwerk”.
Stad Rotterdam
Joseph Baeten, lid hoofddirectie Stad Rotterdam, meldt dat het bedrijf een teambuilding-programma’ heeft. “We doen dat gemiddeld eens in de twee jaar met de meeste sectoren”, aldus Baeten. “Het zijn altijd actieve programma’s, vooral gericht om op een informele manier het bedrijf verder te leren kennen en te stimuleren en leren samenwerken. Wat we standaard doen is mensen in de binnendienst laten samenwerken met mensen uit de buitendienst.” Het kan een sportevenement zijn of gezamenlijk een kunstwerk maken.”
Delta Lloyd
Walter de Wilde, personeelsadviseur bij Delta Lloyd, vertelt dat er regelmatig op diverse manieren aan teambuilding wordt. “Enerzijds hebben we speciale trainingen voor, qua samenstelling, jonge teams. In feite wordt gedurende twee dagen een fictieve verzekeraar heel eenvoudig door begeleiders en deelnemers nagespeeld. De deelnemers moeten na afloop hun eigen functioneren kunnen evalueren.”
Voor andere teams worden er externe trainers ingehuurd, die maatwerk-trainingen geven. Op hele incidentele basis wordt ook aan creatieve teambuilding gedaan, bijvoorbeeld als er een bepaald probleem is in een team. “Dan wordt gewerkt aan een gezamenlijke opdracht, zoals het bouwen van een brug. Gangbaar is echter een training.”
Amersfoortse
Bart van Sluis, directeur P&O van de Amersfoortse, zegt dat er binnen zijn bedrijf niet aan alternatieve teambuilding wordt gedaan. Wel vinden managementopleidingen plaats, die doorwerken op de teams van de Amersfoortse. “De trainingen zijn gericht op empowerment. Doel is om zelfstandig en in groepen maatregelen door te voeren zodat de kwaliteit van het product verhoogd wordt.” Volgens Van Sluis vindt er momenteel een omwenteling in beleid plaats: “niet de baas weet alles, maar het team”.
Amev-medewerkers met verfkwast en hogedrukspuit aan de slag bij een buurthuis in Utrecht.
Een Amev-klusteam na een middagje ‘teambuilden’: de missie lijkt geslaagd.

Reageer op dit artikel