nieuws

Verzekeraar FNV: nu 35.000 polishouders

Archief

FNV Leden Verzekeringen, de eigen verzekeraar van de vakbondsfederatie, zegt meer dan 35.000 verzekerden te hebben. Eind dit jaar wordt de 50.000e polishouder verwacht.

FNV Leden Verzekeringen is de merknaam, waaronder direct writer Proteq (Reaal) polissen aanbiedt aan leden van de vakbondsfederatie. FNV-leden krijgen een korting van 5% op de basispremie van Proteq. Daar bovenop kunnen zij maximaal 5% pakketkorting krijgen, indien zij meer dan f 2.500 aan premie betalen per jaar voor het pakket schade- en levensverzekeringen.
Rond de jaarwisseling houdt de ‘verzekeraar’ weer een wervingsactie: ruim één miljoen FNV-leden wordt een (gratis) ongevallenpolis aangeboden op voorwaarde dat een vragenformulier wordt ingevuld. Bij een vorige wervingsactie bedroeg de respons 35.000 reacties, aldus de verzekeraar.

Reageer op dit artikel