nieuws

Verzekeraar Erasmus sluit vestiging in Etten-Leur

Archief

Verzekeraar Erasmus, onderdeel van het Duitse concern Württembergische, heeft deze week haar bijkantoor in Etten-Leur gesloten. De sluiting van het kantoor is het gevolg van de concentratie van alle activiteiten op het hoofdkantoor in Rotterdam. Eind vorig jaar is daarom ook de Haagse vestiging van Erasmus opgeheven.

De concentratie van alle (provinciale) activiteiten op het hoofdkantoor in de Maasstad moet bijdragen aan de verlaging van bedrijfskosten die Erasmus dit jaar wil realiseren. Vorig jaar stegen de bedrijfskosten van de schade- en de levenmaatschappij tot f 74,4 (73,5) mln.
Met de sluiting van beide kantoren in Etten-Leur en in Den Haag kwamen 53 medewerkers voor de keuze te staan: meeverhuizen naar Rotterdam of niet. Volgens directeur mr H.J. van Calcar zijn uiteindelijk 40 meedewerkers meegegaan, en zijn de overige met de vut gegaan of elders ondergebracht.
In Etten-Leur was het administratiekantoor De Vier Leeuwen (40 medewerkers) gevestigd dat voor Erasmus de polisopmaak en administratie verzorgde voor alle particuliere verzekeringen. De acceptatie wordt op het hoofdkantoor verricht. Ook was er de afdeling automatisering ondergebracht. Het vrijgekomen deel (ABN Amro is huurder van het overige deel) van het kantoorpand wordt verhuurd.
Organisatiestructuur
Gelijktijdig met het afstoten van de kantoren heeft een reorganisatie plaatsgehad bij Erasmus. In het kader van een nieuwe organisatiestructuur is een sector particuliere verzekeringen en een sector bedrijfsmatige verzekeringen gevormd. Deze sectoren zijn multi-branche gericht en bestaan uit clusters van maximaal 5 medewerkers. Het intermediair kan daardoor per regio terecht bij vaste aanspreekpunten.
In de samenwerking met tussenpersonen komt eveneens een verandering. Erasmus zal volgens Van Calcar de mate van ondersteuning laten afhangen van de wens van tussenpersonen om zaken te doen. “De samenwerking moet voor tussenpersonen en onze maatschappij iets opleveren. Dat betekent dat we op diverse wijzen met het intermediair gaan samenwerken”, zegt Van Calcar. Hij verwacht dat hooguit een kwart van de 1.700 geregistreerde tussenpersonen waarmee actief zaken worden gedaan, nog kan blijven rekenen op een volledige ondersteuning door de maatschappij. Met hen wil Erasmus goede afspraken maken over service, kwaliteit van diensten, en verhoging van productie.
Resultaten
Erasmus heeft vorig jaar een lichte daling van de schadepremies kunnen compenseren met een groei van de premie in het levenbedijf. Het totale bruto premie-inkomen is toegenomen tot f 345,8 (338,6) mln. Ook is Erasmus uit de rode cijfers: +f 1,9 (-0,5) mln.
De branche motorrijtuigen blijft sterk verliesgevend, hoewel de schadefrequentie zou zijn afgenomen. daar staat tegenover dat de letselschadelast toeneemt voor nieuwe en lopende schadegevallen. Volgens Erasmus is de rekenmethode voor de reserve van te verwachten schademeldingen mede daarom aangepast, ten koste van het resultaat.
De bedrijfsaansprakelijkheidstekening is sterk negatief beïnvloed door een substantiële éénmalige verhoging van de voorzieningen voor schaden uit oude tekenjaren. Door wijziging van de reserveringsmetode verwacht de maatschappij de verliezen uit oude jaren adequaat te hebben afgedekt. Met name letselschaden en schade als gevolg van werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid zijn de oorzaak van de gestegen schadelast, aldus Erasmus.
Leven
De resultaten van het levenbedrijf hebben volgens Erasmus “de verwachtingen overtroffen”. De bruto omzet passeerde vorig jaar de grens van f 200 mln.
De koopsomproductie steeg met ruim 6% tot f 122,4 mln en de periodieke premies met ruim 14% tot f 25,1 mln. De premies eigen rekening beliepen f 132,3 (122,3) mln.
Het technisch resultaat daalde tot f -2,0 (-0,8) mln. De kosten voor eigen rekening namen toe tot f 6,8 (4,4) mln. Voor de eerste keer werd een positief resultaat voor herverzekering geboekt.
Tweede lustrum levenbedrijf
Erasmus Leven bestaat eind volgende maand precies 10 jaar. De maatschappij viert dit tweede lustrum vrijwel gelijktijdig met de officiële opening van de Rotterdamse Erasmus-brug door Koningin Beatrix en de start van de Wereldhavendagen op 4 september. Circa 350 genodigden krijgen van Erasmus op 6 september onder meer een vaartocht aangeboden over de Maas.
De Erasmus-brug in aanbouw met rechts op de achtergrond het kantoor van de gelijknamige verzekeraar. Erasmus 1995 1994 (in / mln) omzet 411,3 394,8 w.v. premie-inkomen 345,8 338,6 bedrijfskosten 74,4 73,5 netto resultaat 1,9-0,5 schadeverzekeringen premie-inkomen 198,2 201,4 w.v. motorrijtuigen 89,4 90,5 brand 36,7 36,2 transport 43,6 44,1 overige varia 28,6 30,6 technisch resultaat -2,5-6,3 w.v. motorrijtuigen -4,6-7,1 brand 2,4 1,5 transport 0,5-1,8 overige varia -0,8 1,2 levensverzekeringen premie-inkomen 147,6 137,2 w.v. periodiek 25,1 22,0 technisch resultaat 0,8 0,6

Reageer op dit artikel