nieuws

‘Verzekeraar bij bancassurance vooral geïnteresseerd in verkoopapparaat

Archief

en databases van bank’

“Natuurlijk zijn er synergiemogelijkheden tussen banken en verzekeraars. Gezien vanuit de verzekeringsactiviteit is greep op het verkoopapparaat en de databases van de bank voorwaarde voor succes. En hier ligt vaak het punt van discussie”, schrijft Hooge Huys in het jaarverslag over 1993.
Het concept van bancassurance of allfinanz spreekt ons niet aan, aldus het verslag. De succesvolle voorbeelden in Europa van dit concept vinden volgens de maatschappij hun oorsprong veelal in veranderende wetgeving of marktomstandigheden.
In Nederland hebben banken reeds lang toegang tot de verzekeringsmarkt en bedrijven verzekeraars al jaren kredietverlening.
Hooge Huys Verzekeringen, onderdeel van Bouwfonds Verzekeringsgroep, heeft in 1993 in vergelijking tot 1992 een omzetstijging gerealiseerd van ruim 23 procent.
Automatiseringssystemen
De kosten stegen aanmerkelijk maar daalden in procenten van de omzet tot 12,4% (14,2%). De kostenstijging werd vooral veroorzaakt door de investeringen in nieuwe activiteiten, de verbetering van de automatiseringssystemen en de integratie van de overgenomen levensverzekeraar Alico.
De vernieuwing van de automatiseringssystemen wordt dit jaar voltooid. Voor electronische gegevensoverdracht gaat Hooge Huys gebruik maken van het ADN (verzekeringen) en het HDN (hypotheken).
De maatschappij sloot in 1993 voor f 1,4 mrd aan nieuwe hypotheken, 50% meer dan in 1992, waarmee het totaal beheerde hypotheekbedrag opliep tot f 3,2 mrd.
De introductie van het Hypotheekfonds, een voor de Nederlandse markt geheel nieuwe mogelijkheid voor particulieren om te beleggen in hypotheken, werd een groot succes, aldus het jaarverslag.
In de loop van dit jaar introduceert Hooge Huys arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor particulieren en directeuren/grootaandeelhouders.
Het aantal medewerkers is in 1993 gestegen tot 495 (vorig jaar 480). In Nederland was een groei tot 430 (408) medewerkers en in België een inkrimping tot 65 (72) personen, aldus het jaarverslag.
Hooge Huys 1993 1992
(in f mln)
groepsomzet 560,8 455,8
w.v. in Nederland 512,8 418,7
in België 48,0 37,1
bedrijfsresultaat 21,6 25,4
nettowinst 19,3 18,8
eigen vermogen 189,3 160,9
levensverzekering
omzet 495,3 403,5
kosten 49,9 45,9
provisie 35,2 22,0
bedrijfsresultaat 29,6 26,7
premie-inkomen 347,0 287,5
w.v.premies periodiek 279,5 220,0
premies ineens 61,9 58,7
premies herverz. 5,7 8,9
schadeverzekering
omzet 67,1 54,0
kosten 19,5 18,7
provisie 12,2 8,1
bedrijfsresultaat -8,0 -1,3
premie-inkomen 62,4 49,2
w.v. brand 18,1 17,4
ziekte/ongevallen 11,4 10,4
varia 32,9 21,3
technisch resultaat 19,5 22,2
w.v. brand 7,7 9,1
ziekte/ongevallen 6,3 5,9
varia 5,5 7,2

Reageer op dit artikel