nieuws

Vervoer gevaarlijke stoffen

Archief

Het bedrag waarvoor een voertuig met gevaarlijke stoffen minimaal verzekerd moet zijn, is vastgesteld op f 15 mln.

De ministerraad ging vorige week akkoord met de overeenkomst tussen minister Sorgdrager van Justitie, verzekeraars en vervoerders. Het bedrag van f 15 mln is goed verzekerbaar, gezien de mogelijkheid tot herverzekeren. De wet waarin het minimale verzekeringsbedrag van het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld is een uitbreiding van de wetten van 30 november 1994 en 2 november 1995, en treedt vermoedelijk op 1 januari 1997 in werking. De verzekeringsplicht geldt voor voertuigen van meer dan 3.500 kilo. De meeste wegtransporten van gevaarlijke stoffen vallen onder deze categorie.

Reageer op dit artikel