nieuws

Vertrek Van Heest toegeschreven aan financieel debacle Levob

Archief

De voor een deel pijnlijke jaarcijfers van Levob geven nieuwe inzichten in het plotselinge vertrek van president-directeur Cees van Heest in 1995. Enerzijds wordt de suggestie gewekt dat een verlies van ruim f 50 mln als gevolg van een mislukte investering in Antilliaans en Nederlandse recreatieprojecten Van Heest tot aftreden dwongen. Van Heest houdt het echter op een persoonlijk conflict met president-commissaris De Wit.

Cees van Heest is gegriefd door de suggestie dat zijn plotselinge opstappen bij Levob in juli 1995 samenhangt met de mislukte projectfinanciering. “Mijn vertrek had daar werkelijk helemaal niets mee te maken. Dat had ook bij de presentatie van de jaarcijfers gemeld moeten worden. Ik vind het schandalig dat dat niet is gebeurd.”
Van Heest, op dit moment gedelegeerd commissaris bij Bovemij, zegt niet alleen dat zijn plotselinge opstappen bij Levob geheel losstaat van de zeperd van f 50 miljoen (zie pagina 6), ook geeft hij aan wat volgens hem de werkelijke reden van zijn vertrek is geweest. Tot nu toe hulden alle betrokkenen zich hierover in stilzwijgen, aangezien dit bij het vertrek van de president-directeur contractueel is overeengekomen.
“Mijn vertrek bij Levob was een gevolg van de sterk verslechterde persoonlijke relatie tussen mij en president-commissaris De Wit. Aanleiding hiervoor vormden een aantal persoonlijke zaken. Het was niet meer, maar ook niet minder dan dat. De verslechterde relatie leidde tot een onwerkbare situatie en daarmee tot de keus van of De Wit gaat weg – hetgeen hij aanvankelijk van plan was – of ik ga weg. Tot dat laatste werd uiteindelijk besloten, maar het had net zo goed andersom geweest kunnen zijn”, aldus Van Heest.
Contractbreuk
“De verslechterde persoonlijke relatie tussen Van Heest en mijzelf vormde niet de reden van diens vertrek”, zegt president-commissaris Wim de Wit in een reactie. “Van Heest schendt overigens het contract dat hij met ons heeft als hij daar met u over gesproken heeft. Daar zou ik hem juridisch op kunnen aanspreken.”
Volgens De Wit klopt het wel dat de relatie met Van Heest gaandeweg verslechterde. Daar waren echter wel degelijk zakelijke redenen voor. “Zodra je als commissarissen vragen gaat stellen aan de directeur van ‘hoe zit dit?’ of ‘hoe kan dat?’, dan verslechtert je relatie. We maakten ons zorgen. Ik als voorzitter voerde het woord namens de commissarissen, maar ik deed daarmee niets anders dan verwoorden wat het college benauwde en bezwaarde. Hierdoor heeft Van Heest zijn haat over wat er allemaal gebeurd is, op mij geprojecteerd.”
De Wit wil niet zeggen of hij zelf – zoals Van Heest suggereert – op het punt heeft gestaan om op te stappen: “Dat vind ik een te intieme vraag”. Wel geeft hij aan dat het huidige miljoenenverlies dat Levob moet verwerken, volledig onder verantwoordelijkheid van Van Heest is ontstaan.
Aangezien pas in 1996 de ware omvang van het verlies duidelijk is geworden, lijkt het onwaarschijnlijk dat de mislukte projectfinanciering de directe aanleiding tot van het vertrek van Van Heest geweest is. Klopt dat?
“Dat hoeft helemaal niet. Het is altijd de vraag wanneer je als raad van commissarissen moet ingrijpen. Doe je zoiets pas als je ergens echt helemaal zeker van bent, of grijp je in als je denkt ‘ik voel me zó onzeker, ik doe het’? Kijk naar Vie d’Or. Daar is te laat ingegrepen. Als je wacht tot je alles echt goed weet, dan ben je te laat. Het is juist dat begin 1995 de ware omvang van het te verwachten verlies nog niet bekend was. Als we alles van te voren geweten hadden, dan hadden we die f 39 miljoen ook toen wel af mogen schrijven. We hadden destijds vooral veel vragen en twijfels. Achteraf moet je zeggen: terecht”.
Cees van Heest zegt ook dat hij de betreffende participatie en kredietverlening aan recreatieprojecten, in de omvang die nu naar buiten is gekomen, niet kent. “Ik had destijds geen participaties en krediet van die omvang bij recreatieparken uitstaan. Ik ben benieuwd om te horen om welke recreatieparken het allemaal gaat. Er wordt een bedrag van 150 miljoen genoemd. Dat kan helemaal niet. Zo groot was niet eens de totale portefeuille zakelijk krediet”, aldus Van Heest.
De Wit reageert verbolgen op deze uitspraak van Van Heest. “Wat een onzin. Denkt hij nou werkelijk dat we het bedrag hebben opgeblazen om hem in een hoek te krijgen? We zitten dat verlies niet uit ons duim te zuigen. Daar hebben we geen behoefte aan en al helemaal geen zakelijk belang bij.”
Mede verantwoordelijk
Cees van Heest geeft aan dat Bert Lugtigheid, de huidige bestuursvoorzitter van Levob, in de tijd waarin de kredietverlening werd aangegaan ook bestuurslid was van Levob, en daarmee ook mede verantwoordelijkheid droeg. De Wit wimpelt dit argument weg: “Bert Lugtigheid was de tweede man. Van Heest was eerstverantwoordelijk. Bovendien was Lugtigheid destijds geen statutair directeur van de OV Bank, en had hij derhalve met kredietverlening niets te maken en zag niks, of in ieder geval weinig, van wat daar gaande was. Hij is pas statutair verantwoordelijk geworden op 1 januari 1995, maar toen was het kwaad al geschied. Als van Heest hem hier desondanks bij wil betrekken, is dat niet conform de werkelijkheid.”
Cees van Heest: “Aanvankelijk was De Wit zelf van plan om op te stappen”.

Reageer op dit artikel