nieuws

‘Vertaal eigen risico van f 200 in verlaging loongrens ziekenfonds’

Archief

Verlaag de loongrens voor de ziekenfondsverzekering met 10%, dan kan de invoering van een verplicht eigen risico van f 200 achterwege blijven. Deze suggestie werd vorige week vrijdag tijdens een congres gelanceerd door algemeen directeur mr N. de Jong van Zorgverzekeraars Nederland.

Het in 1997 in te voeren verplichte eigen risico maakt deel uit van de in het regeerakkoord vastgelegde bezuinigingsplannen op het terrein van de gezondheidszorg. Het kabinet wil, dat dit eigen-risicobedrag voor iedereen gaat gelden, dus zowel voor ziekenfonds- als particulier verzekerden.
Volgens De Jong zou met de genoemde verlaging van de ziekenfondsgrens hetzelfde worden bereikt als met het voorgenomen eigen risico, zonder dat hierbij de positie van de lage-inkomensgroepen in het gedrang komt. Als gevolg van een verlaging van de ziekenfondsgrens (nu f 58.950) met 10% zullen circa 500.000 mensen boven de loongrens komen. “Administratief is deze operatie (als hiervoor voldoende tijd wordt geboden) niet onuitvoerbaar, omdat de zorgverzekeraars zowel ziekenfonds- als particuliere ziektekostenverzekeringen uitvoeren”, betoogde De Jong.
Europese regels
Een wettelijk opgelegd eigen-risicobedrag zou ten aanzien van de particuliere verzekering in strijd kunnen zijn met de Europese mededingingsregels. Toch zou het er op vrijwillige basis, en ‘Brussel-proof’, wel van kunnen komen. Er bestaan volgens De Jong op de particuliere markt reële mogelijkheden voor eigen risico’s. “Binnen de branche-organisatie zouden afspraken gemaakt kunnen worden die ertoe leiden dat een eigen risico wordt ingevoerd voor de gehele particuliere sector. Het zou hierbij kunnen gaan om een eigen risico aan de voet dan wel om een eigen risico op specifieke gebieden (bijv. op de geneesmiddelen, na terugheveling uit de AWBZ).”

Reageer op dit artikel