nieuws

Verstandshuwelijk

Archief

Met de overname door ING krijgt Movir wat ze vijf jaar geleden heeft bepleit: een fusie van categorale verzekeraars in de aov-markt voor medici

Omgekeerd krijgt ING haar felbegeerde bruid en daarmee 90% van dit volumineuze aov-marktsegment. Toch is de overname een verstandshuwelijk. Movir koesterde haar zelfstandigheid. “Voor een exclusieve speciaalzaak als Movir is er altijd plaats in de markt”, zo rekende directie-voorzitter Maurits de Brauw zich vorig jaar rijk. Geen zes maanden later is het eigen vermogen van f 128 mln als sneeuw voor de zon verdwenen en wordt het insolvabele bedrijf op aanwijzing van de Verzekeringskamer ‘uitgehuwelijkt’ aan ING. Het financiële debâcle is veroorzaakt door louter externe ontwikkelingen, betoogt Movir, verwijzend naar een door de maatschappij gefinancierd onderzoek onder medici. Het aantal arbeidsongeschikten is volgens dat onderzoek in vijf jaar verdubbeld en zal verder toenemen door de groei van mentale ziekten als stress en burn-out. Een iets te simpele verklaring. Ook het management zelf heeft fouten gemaakt. Te lang is er voorbijgegaan aan de te kwetsbare positie van Movir: verkoop van één aov-product aan een selecte doelgroep met individueel grote financiële risico’s tegen structureel te lage premies, gekoppeld aan een “empathisch uitkeringsbeleid”, zoals De Brauw vorig jaar aanvoerde. Deze ‘krenten in de pap’ zijn nu verworden tot zéér zure druiven. Het management mag verder worden aangewreven dat het weinig alert heeft gereageerd op veranderde inzichten. Al in het jaarverslag 1997 maakte Movir melding van ontwikkelingen die de schadelast met 30% hadden doen stijgen. Die negatieve spiraal bewoog zich in de tweede helft van 1998 maandelijks verder omlaag, maar toch dacht de maatschappij te kunnen ontkomen aan de eerste premieverhoging in acht jaar. Ook had de (extra) verhoging van de technische reserves pas twee maanden geleden plaats op advies van de actuaris, daarmee ‘en passant’ de accountant noodzakend de dubieuze continuïteit van de onderneming te melden in het jaarverslag over 1998. Als toezichthouder mag de Verzekeringskamer zich aantrekken dat de toetsing van de financiële sterkte van de onderlinge Movir vrij marginaal is geweest. Voor catastrofale risico’s, zoals arbeidsongeschikte medici, zou een adequate stoploss-herverzekering een vereiste geweest moeten zijn. De snelle overname door ING kan wel eens mede tot doel hebben deze fout te verdoezelen. Wat dat betreft, kan de NMa nog roet in het eten gooien. De mededingsautoriteit zal ongetwijfeld kritisch kijken naar deze concentratie in het aov-segment voor medici. Zo niet, dan krijgt ING voor een appel en een ei een gewilde aov-verzekeraar in handen en kan de bankverzekeraar profiteren van een vrijval in de opgehoogde technische reserves als de sombere schadelastscenario’s onverwacht zullen meevallen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel