nieuws

Versoepeling afkoopregime niet besteed aan pensioenfondsen

Archief

Pensioenfondsen laten geld liggen door geen gebruik te maken van de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen, concludeert KPMG uit een onderzoek onder Nederlandse pensioenfondsen.

“Vooral fondsen met een relatief groot deelnemersbestand met voormalige deelnemers van vóór het jaar 2007 kunnen op deze manier hun administratieve lasten aanzienlijk verminderen.” Onder de vorig jaar van kracht geworden Pensioenwet kunnen kleine premievrije pensioenen eenzijdig worden afgekocht, maar volgens KPMG maakt maar 30% van de fondsen daar frequent gebruik van.
Voorheen was het afkopen van kleine pensioenen alleen toegestaan bij pensionering of emigratie. “Deze beperking heeft ertoe geleid dat in de loop der jaren veel kleine pensioenen in de administratie zijn gebleven bij pensioenuitvoerders en de administratieve lasten aanzienlijk zijn toegenomen.”
Soepeler afkoopmogelijkheden kunnen volgens KPMG de administratieve druk bij pensioenuitvoerders wegnemen. “Het kan ook zijn dat de pensioenuitvoerder of verzekeraar het initiatief niet neemt om de nieuwe afkoopmogelijkheden onder de aandacht van het pensioenfonds te brengen. Blijkbaar heeft ruim 60% van de pensioenfondsen deze administratieve afwikkeling nog niet in de standaardprocedures opgenomen. Pensioenfondsen moeten zich realiseren dat het afkopen van kleine pensioenen een structurele activiteit zal worden.”

Reageer op dit artikel