nieuws

Verschillen in woningtaxaties bedragen soms meer dan 25%

Archief

Door Frank Scheers

Tussenpersoon Frank Scheers uit Lelystad komt met enige regelmaat aanzienlijke verschillen tegen de door taxateurs vastgestelde vrije verkoopwaarde van woningen. Taxaties wijken soms meer dan 25% af. Is taxeren nou echt zo moeilijk?@
ATaxeren is een vak, maar wat ik de laatste tijd af en toe tegenkom als tussenpersoon zijn taxatierapporten, die volgens mij geïnspireerd zijn door het zuigen aan de duim. Ik geef hiervan twee voorbeelden. In januari 2005 werd in Leusden een twee-onder-een-kapwoning getaxeerd. De vrije verkoopwaarde bedroeg _ 460.000 en de executiewaarde _ 400.000. Dit huis werd in februari 2006 door een ander getaxeerd met een vrije verkoopwaarde _ 375.000 en een executiewaarde van _ 337.000.
Het tweede voorbeeld: in januari 2003 werd een vrijstaand huis in Almere getaxeerd op een vrije verkoopwaarde van _ 697.500 en een executiewaarde van _ 612.500. Een andere taxateur kwam in 2006 op de volgende waarden: vrije verkoopwaarde _ 425.000 en executiewaarde _ 360.000. In alle gevallen ging het om beëdigde taxateurs.
Mijn vraag is: hoe is het mogelijk dat deze verschillen bestaan? Een taxatie is één van de belangrijkste gegevens waarop een hypotheek wordt verstrekt, dus nauwkeurigheid is van groot belang. Ik ga ervan uit dat een taxateur zijn of haar werk zo goed mogelijk doet en dat zal in de meeste gevallen ook zo zijn, maar zulke verschillen zijn wel erg groot.
Zo kom ik ook tegen dat de executiewaarde van een nieuwbouwwoning wordt getaxeerd op 90% van de stichtingskosten, terwijl de stichtingskosten door de meeste banken gelijk worden gesteld aan 100% van de executiewaarde.
Steekproef
Hoe is dit te voorkomen? Moeten we gaan denken aan een onafhankelijke instantie, die net als bij APK-keuringen een taxatie steekproefsgewijs gaat controleren? Van mij hoeft dat niet, maar ik zou wel het signaal aan de branche willen afgeven dat grote afwijkingen voorkomen en dat zij vraagtekens oproepen. Ik begrijp heel goed dat de getaxeerde waarde niet 100% gelijk zal zijn als een huis getaxeerd wordt door twee aparte taxateurs. Hele grote afwijkingen zouden echter niet mogen voorkomen, want niemand is gebaat bij onduidelijkheid over de waarde van een woning.@

Reageer op dit artikel