nieuws

Verruiming van pensioentoezegging

Archief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris De Grave om het begrip pensioentoezegging te verruimen.

Voortaan is sprake van een toezegging als een arbeidsverhouding bestaat (heeft bestaan) die in pensioen voorziet. Voorheen moest de werkgever ook een substantiële bijdrage (minimaal 50%) leveren aan de pensioenpremie. De werkgever blijft overigens wel verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het pensioenfonds.
Met deze wijziging kunnen werknemers vrijwillige pensioenvoorzieningen – vallend onder de PSW – treffen bij hun pensioenfonds. Bijvoorbeeld om een pensioengat te repareren, om voor vervroegde uittreding te sparen of om het anw-gat te dekken. Het aangenomen wetsvoorstel is een formalisering van wat in de (anw-)praktijk al mogelijk was.

Reageer op dit artikel