nieuws

Verruimde aov van ZA dekt ook niet-meewerkende partner

Archief

De Zwolsche Algemeene heeft een aov gelanceerd die een ruimere dekking biedt dan de oude aov. Kenmerkend is een rubriek voor dekking van de al dan niet meewerkende partner. Er is nu ook een starters-aov. Hierbij gaat het om een ongevallen-aov.

Bij de ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering’ van de Zwolsche Algemeene kunnen de rubrieken A en B worden uitgebreid met rubriek C voor het Waz-risico. In tegenstelling tot bij de oude aov bieden deze rubrieken een ongevallendekking, een dekking voor verhaalsbijstand, en (bij 100% arbeidsongeschiktheid) een zwangerschapsdekking (maximaal 90 dagen).
De nieuwe polis biedt, onder rubriek D, dekking voor de partner die meewerkt of die als huisvrouw of huisman ondersteuning biedt. Bij deze rubriek kan ook worden gekozen voor een ongevallen-variant. Volgens de Zwolsche Algemene is de mogelijkheid om een niet-meewerkende partner mee te verzekeren, uniek.
Voor aov-verzekerden in de beroepsklassen 1 en 2 geldt het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. In de beroepsklassen 3 en 4 wordt het criterium ‘passende arbeid’ gehanteerd totdat de verzekerde 50 jaar is; na het 50e jaar geldt ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.
Een uitkering wordt gegeven vanaf 25% arbeidsongeschiktheid (was 45%). Er zijn zes uitkeringsschalen: 25-35% (uitkering 30% van de jaarrente), 35%-45% (uitkering 40%), 45-55% (uitkering 50%), 55-65% (uitkering 60%), 65-80% (uitkering 75%), 80-100% (uitkering 100%). Premierestitutie vindt plaats na een jaar arbeidsongeschiktheid (was: zes jaar).
De nieuwe aov en de starters-aov kunnen worden opgenomen in het Bedrijvenpakket (terzijde: ook de ziektekostenverzekering kan nu weer in dit pakket worden opgenomen).
Verruimingen
ZA heeft de keuringsgrenzen opgetrokken naar wat in de markt gebruikelijk is. Voor rubriek A is de grens nu f 60.000 (was f 30.000) en voor rubriek B is dit nu f 40.000 (was: in alle gevallen, ongeacht de hoogte van het verzekerde bedrag). Er wordt altijd een bloedonderzoek gevraagd. De polis kan worden gesloten tot het 50e jaar (was 45e jaar).
Het verzekerde bedrag op de aov bedraagt maximaal 80% van het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar (bij het oude product was dit 70%). Het maximaal verzekerd bedrag (was / 100.000) bedraagt f 150.000 bij een gelijkblijvende aov en f 120.000 bij een stijgende aov.
Keuzes
De keuze aan wachttijden (30, 60, 90, en 180 dagen) is verruimd met 14 dagen. In plaats van vaste eindleeftijden kan nu worden gekozen voor elke eindleeftijd tussen 55 jaar en 65 jaar. Voor bepaalde beroepsgroepen gelden bepaalde eindleeftijden. Voor de partner-aov is de eindleeftijd altijd 55 jaar. De contractsduur is verlaagd van 60 maanden naar 12 maanden.
Er zijn twee tarieven: een standaardtarief en een combitarief. Bij beide tarieven kan worden gekozen voor een gelijkblijvend of een stijgend verzekerd bedrag (keuze 3% en 5% en of stijgende uitkering (keuze 3% en 5%).
Starters-aov
De starters-aov, een product dat ZA nog niet voerde, is wat rubriek B betreft een ongevallen-aov. ZA heeft voor de ongevallen-variant gekozen om de premie laag te houden. De keuzes, voor onder meer rubrieken en tariefsoort, sporen met de volledige aov. De zwangerschapdekking is niet van toepassing. De polis heeft een looptijd van drie jaar en kan dan zonder medische waarborgen worden omgezet in een volledige aov.
Premievoorbeelden
Als premievoorbeeld geldt een 30-jarige bloemist (beroepsklasse 2) met een inkomen van f 80.000 (verzekerd bedrag rubriek A f 64.000, rubriek B 42.724), die kiest voor: uitkering vanaf 25%, eindleeftijd 65 jaar, eigen risico van 60 dagen, combitarief, en voor 3% stijgend bedrag plus uitkering. Deze bloemist betaalt een jaarpremie van f 4.070. Verzekert de bloemist het Waz-risico mee, dan bedraagt de premie / 4.333. Zou hij bovendien nog de partner-dekking sluiten (ziektekosten/ongevallen-variant), dan zou de premie / 5.119 bedragen.
Indien deze bloemist een starters-aov sluit voor een inkomen van / 60.000, overige voorwaarden als boven (zonder Waz- en partnerdekking), betaalt hij een jaarpremie van f 1,031.
Innovatieve offerte-software
Bij de nieuwe aov van de Zwolsche Algemeene hoort offerte-software waarbij in een oogopslag meerdere uitkomsten zijn te zien. Het uitgangspunt hierbij is dat vele ondernemers wel een aov willen maar daar al bij voorbaat een prijskaartje aan hangen. Met dit programma (windows) kunnen variabelen, zoals eindleeftijd en wachttijden, worden ingevoerd terwijl in één oogopslag de diverse premies te zien zijn. Volgens de Zwolsche Algemeene is deze mogelijkheid uniek.
Om te bewerkstelligen dat het intermediair daadwerkelijk met het programma aan de slag gaat – volgens productmanager Peter de Lange wordt software vaak terzijde gelegd – heeft ZA er een prijsvraag aan gehangen. Wie een uitgeprinte offerte opstuurt, krijgt een loterijbewijs voor een weekend Disneyland Parijs, met maximaal tien personen. Volgens De Lange loopt de actie als een trein. In elf regionale bijeenkomsten werd aan 400 tussenpersonen het product geïntroduceerd en de software gedemonstreerd. Direct na de laatste bijeenkomst had ZA al enige honderden offertes ontvangen.
Ook aan de acceptatie van de aov is een cadeautje verbonden. Voor elke twee geaccepteerde aov’s krijgt de tussenpersoon ongelimiteerd prijzen van f 1.000 die kunnen worden besteed voor een theatervoorstelling voor de kantoormedewerkers, een bijeenkomst voor collega-ondernemers, of voor sponsoring van een goed (lokaal) doel.

Reageer op dit artikel