nieuws

‘Verruim pensioen- inkomsten AOW’er’

Archief

Mensen met een onvolledige AOW-uitkering en een aanvullende bijstandsuitkering moeten meer ruimte krijgen om extra pensioeninkomsten te ontvangen.

Dat bepleit de Sociaal-Economische Raad in een ontwerpadvies aan de Tweede Kamer. Momenteel moeten 16.000 AOW’ers een beroep doen op een aanvullende bijstandsuitkering. Het gaat vooral om allochtonen, die niet de volledig vijftig jaar AOW-opbouw hebben kunnen bereiken.
Volgens de SER zouden aanvullende pensioeninkomsten minder snel op de bijstandsuitkering moeten worden gekort. Verder moet – voor toekomstige AOW’ers – de periode waarin extra AOW-jaren kunnen worden ingekocht, worden verruimd tot vijf of tien jaar.

Reageer op dit artikel