nieuws

Verplichtstelling pensioenfonds niet in strijd met Europees recht

Archief

De verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen is niet in strijd met het Europese recht.

Die uitspraak heeft het Europese Hof onlangs gedaan in een zaak die door drie Nederlandse ondernemingen was aangebracht. Het gaat om Handelsonderneming Brentjens (met een pensioenverzekering bij Generali), textielonderneming Albany International (Nationale-Nederlanden) en havenbedrijf Drijvende Bokken.
Verplichte deelname aan een bedrijfspensioenfonds is niet in strijd met het Europese recht, omdat zo’n fonds een essentiële sociale functie vervult. Vooral het solidaire element wordt belangrijk gevonden. Volgens het Europese Hof leidt opheffing ervan tot het overstappen van goed verzekerbare werknemers naar pensioenverzekeraars met gunstiger voorwaarden, waardoor voor de fondsen op den duur slechte risico’s en onbetaalbaar hoge premies resteren.
Samengevat zegt het Europese Hof dat een collectieve afspraak om een bedrijfspensioenfonds op te richten niet in strijd is met mededingingsregels. Dat geldt evenmin voor een verplichtstelling door de overheid en het verlenen van een exclusief recht aan een pensioenfonds tot uitvoering van de regeling.
Lichtpunten
De uitspraak is voor verzekeraars teleurstellend. Zij zouden de pensioenwereld graag openbreken en in staat worden gesteld om meer pensioenverzekeringen binnen te halen. Handhaving van de verplichtstelling is een streep door die rekening.
Toch ziet het Verbond van Verzekeraars lichtpunten in de Europese uitspraak. “Het Hof heeft geoordeeld dat bedrijfspensioenfondsen worden aangemerkt als ‘ondernemingen’ in de zin van het mededingingsrecht. Verder zullen de fondsen voortaan zijn onderworpen aan toetsing van de mededingingsautoriteiten.”
“Ten slotte heeft het Hof toetsingscriteria geformuleerd waaraan beslissingen van pensioenfondsen over een verzoek tot vrijstelling kunnen worden getoetst. Het level-playing-field tussen verzekeraars en pensioenfondsen is door deze uitspraak weer een stap dichterbij gekomen”, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel