nieuws

‘Verplichte winkelnering bij bedrijfspensioenfondsen leidt niet

Archief

tot lagere kosten’

De verplichte winkelnering voor werkgevers bij bedrijfstakpensioenfondsen gaat niet gepaard met aanmerkelijk betere resultaten van deze fondsen.
Dat wijst een onderzoek uit van dr P. Eichholtz en prof dr C.G. Koedijk van de rijksuniversiteit in Maastricht in opdracht van het ministerie van economische zaken binnen het project ‘Marktwerking in Nederland’.
Hun onderzoek betrof de manier waarop een betere marktwerking kan worden gerealiseerd in de pensioensector. Hun rapport is getiteld ‘Pensioenen voor de toekomst: naar meer keuzevrijheid en transparantie’.
De onderzoekers hebben over de periode 1984 – 1993 de zogenoemde pensioenratio’s vergeleken van 79 ondernemingen die zijn aangesloten bij een ondernemingspensioenfonds, 25 bedrijven die zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en 18 werkgevers die hun pensioenregeling laten uitvoeren door verzekeraars. De pensioenratio is de pensioenlast in procenten van de jaarlijkse salarissom. In de pensioenlast zit ook de pensioenpremie die de werknemer betaalt.
Tegenspraak
Het onderzoek wijst uit dat de particuliere verzekeraars als uitvoerders van collectieve pensioenregelingen het goedkoopst zijn, aldus het rapport.
Dit lijkt in tegenspraak met resultaten van een onderzoek van de Verzekeringskamer, waaruit juist bleek dat de verzekeraars de hoogste uitvoeringskosten hebben, aldus de onderzoekers. “Voor dit verschil in uitkomsten zijn twee mogelijke oorzaken. Ten eerste heeft het onderzoek van de Verzekeringskamer alleen betrekking op 1993 en beslaat ons onderzoek een periode van 10 jaar. Daarnaast kijkt de Verzekeringskamer alleen naar kosten, en kijken wij naar het totaal van kosten en beleggingsprestaties. Het is mogelijk dat verzekeraars hogere uitvoeringskosten compenseren door betere beleggingsprestaties”.
De ondernemingspensioenfondsen hadden in de genoemde periode een gemiddelde pensioenratio van 7,48% (hoogste: 7,92%; laagste: 6,80%) en in het jongste jaar 1993 was het 7,26%.
De bedrijfstakpensioenfondsen kwamen in die periode gemiddeld op 7,18% (hoogste: 8,04%; laagste: 6,23%). In 1993 was het 7,58%.
De pensioenverzekeraars hadden in die periode een gemiddelde pensioenratio van 6,87% (hoogste: 8,38%; laagste: 4,77%). In 1993 scoorden verzekeraars 7,77%, aldus het rapport.
De verzekeraars waren volgens het rapport vooral in de eerste helft van de periode goedkoper. “De laatste paar jaren waren de fondsen goedkoper dan de pensioenverzekeraars”.
Grote ondernemingspensioenfondsen waren het goedkoopst en het uitbesteden van de regeling aan een verzekeraar was vrijwel net zo goedkoop, concluderen de onderzoekers over de hele periode. “Het duurst waren kleine ondernemingspensioenfondsen en pensioenfondsen die het vermogensbeheer hadden uitbesteed”. De prestaties van de bedrijfstakpensioenfondsen namen een middenpositie in.
Belangrijk om te vermelden is, aldus de rapporteurs, dat de uitvoeringskosten van de bedrijfstakpensioenfondsen in het rapport in grote lijnen overeenstemmen met de resultaten die de Verzekeringskamer recent publiceerde.
Onderzoek van het pensioensysteem in Chili, Singapore en Engeland waar de individuele werknemer zelf zijn aanvullend pensioen kan opbouwen, leiden tot de conclusie dat meer concurrentie tussen pensioenfondsen in het algemeen leidt tot hogere rendementen, maar dat tevens de administratie- en marketing-kosten in het begin sterk stijgen.
Aanbevelingen
De rapporteurs doen enkele aanbevelingen.
Heroverweeg de verplichte winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen. Dat maakt het voor werkgevers mogelijk om een meer gedifferentieerd en flexibeler arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren. Door toetreding van verzekeraars zou de concurrentie toenemen evenals de produktinnovatie.
Keuzevrijheid vergt een betere informatievoorziening. Pensioenfondsen moeten het jaarverslag publiceren, met relevante gegevens over hun prestaties.
Vervang het middelloon- en eindloonstelsel door het gematigd middelloonsysteem en de ‘beschikbare premie’-regeling. Die systemen versterken de solidariteit doordat geen backservice wordt gegeven dus geen inkomensoverdracht plaatsvindt.

Reageer op dit artikel