nieuws

Verplichte deelneming

Archief

“Op pagina 3 van AM 14 is onder de kop ‘Generali gaat verplichte deelneming aanvechten’ onder meer de laatste stand van zaken op jurisprudentieel terrein weergegeven, op basis van door mij geleverd studiemateriaal. Hierin wordt gesuggereerd dat ik het ‘niet onwaarschijnlijk’ acht dat het Europese Hof – naar aanleiding van de zaak Albany – de verplichtstelling niet in strijd zal oordelen met het Europese mededingingsrecht.

Die suggestie wil ik graag nuanceren, omdat ik juist van mening ben dat er wel degelijk een valide argumentatie voorhanden is dat het Europese Hof de verplichtstelling in strijd oordeelt met het Europese mededingingsrecht. Tot op heden zijn echter nog steeds niet de juiste vragen aan het Hof gesteld. Verder spreek ik de hoop uit dat in de zaak Albany wél de juiste vragen gesteld zullen worden.”
W.P.M. Thijssen, (Nauta Dutilh)

Reageer op dit artikel