nieuws

Vernietigende kritiek verzekeraars op advies Raad voor de Verkeersveiligheid

Archief

Verzekeraars hebben vernietigende kritiek uitgebracht op het advies van de Raad voor de Verkeersveiligheid over verruiming van (het recht op) schadevergoeding bij verkeersongevallen (zaakschade en letselschade). Volgend jaar komt de minister van justitie met een voorstel over het verkeersaansprakelijkheidsstelsel.

In het aan de ministers van verkeer en waterstaat en van justitie overhandigde rapport “Schuld en boete, advies over de wettelijke aansprakelijkheid met het oog op de verkeersveiligheid” stelt de Raad voor de Verkeersveiligheid een nieuwe vorm van schaderegeling voor op basis van risico-aansprakelijkheid, waarbij verkeersslachtoffers een schadevergoeding ontvangen van de tegenpartij, met uitzondering van hen die grove schuld hebben aan het ongeval.
De Raad zegt tot dit advies te zijn gekomen, omdat bij verkeersongevallen het slachtoffer vaak moeilijk, en soms onmogelijk, de schuld van de tegenpartij kan aantonen; een vereiste bij schuldaansprakelijkheid.
Schuldvraag
Het Verbond van Verzekeraars wijst deze stelling van de hand: ze is niet op onderzoek gebaseerd en wordt niet gestaafd door ervaringen van de maatschappijen.
“In meer dan 90% van de letselschade-gevallen is de schuldvraag binnen enkele maanden opgelost. Bij zaakschaden ligt dit percentage zelfs nog hoger”, zegt het Verbond. Dat de meeste tijd gemoeid is met het vaststellen van de schuldvraag, zoals door de Raad voor de Verkeersveiligheid wordt beweerd, is onjuist, aldus het Verbond. “De kern van de problematiek rond letselschadevergoeding zit in de periode die nodig is om de definitieve omvang van het letsel vast te stellen. Er wordt veel tijd besteed aan discussie over de hoogte van de schade, die vrijwel altijd het gevolg is van het gecompliceerde karakter van letselschaden en het ontbreken van enige normering voor wat betreft medische gevolgen en bedragen.”
Aanzet tot fraude
Het Verbond van Verzekeraars vindt verder, dat het voorgestelde nieuwe stelsel van schadevergoeding aanzet tot fraude. “Ook de WA-verzekerde kan aanspraak maken op vergoeding van zijn blikschade, zelfs indien hij schuld heeft aan het ongeval. Het gevolg kan zijn dat een verzekerde belang heeft bij een onduidelijke toedracht van de aanrijding.”
Ook bij grove schuld van het slachtoffer loopt de verzekeraar van de tegenpartij de kans te moeten betalen, mits hij binnen twee maanden de schuld van het slachtoffer onomstotelijk aan aantonen. Lukt dat niet, moet hij voor de totale schadelast van zowel slachtoffer en tegenpartij opdraaien. De Raad stelt dat in dat geval de verzekeraar zijn verzekerde kan straffen door een terugval op de bonus/malus-ladder.
Het Verbond van Verzekeraars vindt dit onjuist. “In feite komen verzekeraars daarmee op de stoel van de rechter te zitten; een positie die zij absoluut niet kunnen en willen innemen.”
Zwakkere weggebruikers
In het voorgestelde systeem van schadevergoeding bij verkeersongevallen is niet langer rekening gehouden met ‘zwakkere’ weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. De nieuwe regels zouden moeten gelden voor alle weggebruikers vanaf 13 jaar. Nu nog moet een automobilist aantonen dat hij geen schuld heeft aan een verkeersongeval. Slaagt hij daarin, dan blijft hij toch -op grond van een arrest van de Hoge Raad – aansprakelijk voor de helft van de schade.
Het voorstel is geen verbetering, vindt het Verbond van Verzekeraars. “Sterker nog, voor zwakkere verkeersdeelnemers betekent dit een achteruitgang.” Het slotoordeel van het Verbond is, dat deze regeling complex, duur, onvoorspelbaar, en onnodig is. “Een onbegrensde aansprakelijkheid gaat niet samen met een onbegrensde schadevergoeding. Dit kan leiden tot ‘dubbele’ betalingen, hoge behandelingskosten en ten onrechte uitbetaalde schade. Uiteindelijk betaalt de verzekerde deze rekening.”

Reageer op dit artikel