nieuws

Vermogensgroeiplan: nieuw unit-linkedprodukt Avéro

Archief

Avéro Leven heeft een nieuw unit-linkedprodukt aan haar assortiment toegevoegd: het Vermogensgroeiplan. De Achmea-dochter denkt hiermee flink te kunnen gaan scoren en vraagt via dagbladen en televisie dan ook nadrukkelijk om de aandacht van het publiek.

De grootste kwaliteit van het Vermogensgroeiplan lijkt op het eerste gezicht de flexibiliteit. Aan de levensverzekering zijn zeven Achmea-fondsen gekoppeld. Variërend van conservatieve obligatie- en deposito-fondsen tot een onvoorspelbaar fonds in aandelen van in ontwikkeling zijnde wereldmarkten. De consument kan de fondsen naar eigen inzicht samenstellen en tijdens de rit (kosteloos) van koers veranderen.
Men kan kiezen uit vijf verschillende dekkingen bij voortijdig overlijden. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan meeverzekerd worden, eventueel in combinatie met een aov.
Provisies
De maandelijkse premie voor het Vermogensgroeiplan is minimaal f 100, terwijl tussentijdse stortingen vanaf f 1.500 mogelijk zijn. Als de looptijd langer dan 10 jaar is, wordt het opgebouwde spaarbedrag zonder kosteninhouding uitgekeerd. Avéro houdt wel eerste kosten (f 6 per maand, in de eerste tien jaar) en doorlopende kosten (f 10 per maand, tijdens de hele looptijd) in.
Avéro biedt het intermediair een afsluitprovisie van 80% van de jaarpremie. De doorlopende provisie en de provisie voor extra stortingen bedraagt 5%.

Reageer op dit artikel