nieuws

Vermogensbeheer Hypotheek van Zurich

Archief

Zurich heeft de Vermogensbeheer Hypotheek op de markt gezet. De nieuwe hypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een beleggingsrekening. De kapitaalopbouw vindt plaats via de fondsen van vermogensbeheerder Threadneedle.

De beleggingsrekening wordt gedurende de looptijd van de hypotheek verpand aan geldgever Zurich. Op de einddatum wordt de geldlening afgelost met het vermogen dat is opgebouwd op de beleggingsrekening. “De eerste inleg op de beleggingsrekening van Threadneedle (onderdeel Zurich Groep). moet zodanig zijn dat op de beoogde einddatum, bij een verondersteld rendement van 8% , voldoende waarde is opgebouwd.” Mocht de waarde lager uitvallen dan verondersteld, dan hoeft er niet bijgestort te worden, aldus Zurich. Het extra rendement is vrij opneembaar. Zurich berekent geen switch- of verkoopkosten.
De eerste inleg (minimaal f 30.000) kan worden meegefinancierd in de hypotheek. De maximale hypotheekverstrekking van de Vermogensbeheer hypotheek is 125% van de executiewaarde. De toetsing van de maximale woonlast vindt plaats op basis van het netto leenbedrag (lening minus eerste inleg). De Vermogensbeheer Hypotheek is te combineren met andere hypotheekvormen van Zurich. Het intermediair ontving deze week een mailing met productinformatie en software waarmee een beleggingsvoorstel voorgeschoteld kan worden. In de periode tot 15 december geeft Zurich de hypotheekgever 0,2% korting op het rentetarief(behalve bij maandvariabele rente). Voor het intermediair geldt een variabele afsluitprovisie van 0-2%. Tussenpersonen die tot het einde van dit jaar de meeste Vermogensbeheer Hypotheken sluiten (minimaal vijf), maken kans op een ‘kijkje in de keuken’ bij het Londense Threadneedle. Onder het motto ‘u kunt er met een paar hypotheken vandoor’ beloont Zurich de ‘topsluiters’ met een reisje naar Londen.

Reageer op dit artikel