nieuws

Vermogen ABP neemt iets toe

Archief

Pensioenfonds ABP heeft over 2005 een beleggingsrendement behaald van 12,8%.

Het vermogen nam daardoor met _ 22,6 mld toe, maar daar staat een toename van de verplichtingen tegenover van _ 20 mld. Daarvan is ruim _ 11 mld toe te schrijven aan de gedaalde kapitaalmarktrente, waardoor de marktwaarde van de verplichtingen toeneemt. Verder heeft het fonds voor overheids- en onderwijspersoneel _ 3,9 mld moeten reserveren voor het langleven-risico.
Het ABP-vermogen steeg tot ruim _ 190 mld. Het dekkingspercentage daalde licht tot 120%.

Reageer op dit artikel