nieuws

Vermiste geweren niet gedekt op kostbaarhedenverzekering

Archief

Drie geweren die voor onderhoud naar een reparateur zijn gebracht, verdwijnen spoorloos na diens faillissement. Hoewel verduistering gedekt is op de polis, wil de kostbaarhedenverzekeraar de schade toch niet vergoeden.

Een man brengt drie kostbare geweren (_ 25.000 per stuk) voor reparatie naar een gewerenmaker. De reparateur gaat echter failliet. Korte tijd later overlijdt de man: de geweren zijn niet bij de nabestaanden teruggekeerd. Zijn vrouw claimt de schade op de kostbaarhedenverzekering. Zij meldt de verzekeraar telefonisch dat de geweren mogelijk zijn doorverkocht door de reparateur.
Aangifte vermissing
De verzekeraar deelt op basis van deze summiere informatie mee dat het twijfelachtig is of de schade gedekt is. De maatschappij vraagt om een “schriftelijke schademelding en relevante bescheiden voor een definitieve beoordeling”. Als later de dochter nog eens belt, herhaalt de verzekeraar dit verzoek. Ook vraagt hij om een aangifte van vermissing bij de politie.
Bijna negen maanden later ontvangt de verzekeraar pas een schriftelijke schademelding. Uit de stukken blijkt volgens de verzekeraar inderdaad dat de geweren zijn afgeleverd voor onderhoud bij de reparateur. Ook staat het vast dat na het overlijden van klaagsters echtgenoot, de geweren niet meer door de intussen faillietverklaarde reparateur aan de nabestaanden konden worden overhandigd.
Tekortgeschoten
De verzekeraar vergoedt de schade echter niet, omdat “de kostbaarhedenverzekering op grond van artikel 2.2 van de polisvoorwaarden uitsluitend dekking biedt voor verlies van het geheel of een gedeelte, alsmede beschadiging van de in de polis omschreven zaken door een plotselinge van buiten komende gebeurtenis”.
Wel erkent de verzekeraar dat de “reparateur toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de reparatieopdracht, doordat de geweren niet meer aan de rechthebbenden konden worden overhandigd”.
Verduistering wel gedekt
In het overleg met de Raad van Toezicht wordt de verzekeraar er nog eens op gewezen dat in de verzekeringsvoorwaarden staat dat de verzekerde onder meer bij diefstal en verduistering, onmiddellijk aangifte bij de politie moet doen. Dat verduistering inderdaad gedekt is, geeft de verzekeraar toe. “Onbekend is echter wat met de geweren is gebeurd, zodat ook onbekend is of sprake is geweest van verduistering”, redeneert de verzekeraar.
Verdedigbaar
De Raad van Toezicht vindt het standpunt van de verzekeraar dat niet bekend is wat er met de geweren is gebeurd, verdedigbaar. Ook vindt hij dat het daarom niet aannemelijk is dat er sprake is van een verlies van de verzekerde zaken door een “plotselinge, van buiten komende gebeurtenis” zoals in de polisvoorwaarden staat. De verzekeraar heeft de goede naam van het verzekeringsbedrijf dan ook niet geschaad, oordeelt de Raad.

Reageer op dit artikel