nieuws

Vermeend wil eind aan pensioenvlucht

Archief

Staatssecretaris Willem Vermeend (Financiën) wil de vlucht van pensioenkapitaal naar het buitenland, bijvoorbeeld België, een halt toeroepen.

Vermeend heeft de belastinginspecteurs opgedragen niet langer ontheffingen te verlenen voor het overbrengen van pensioenkapitalen van emigranten naar hun nieuwe woonland (veelal België). Vermeend vraagt nu om een volledige (60%) belastingheffing van deze pensioenvermogens.
De maatregel is ingegeven doordat veel emigranten hun pensioenkapitaal naar België overdragen en daar direct afkopen, tegen een gunstig belastingtarief (16% en in een aantal gevallen zelfs niets). Dit terwijl afkoop van de belastingvrij opgebouwde pensioenkapitalen in ons land niet mogelijk is.
Vijf klanten van pensioenverzekeraar Zurich hebben inmiddels de nieuwe manier van Nederlandse belastingheffing aangevochten. De zaak wordt binnenkort ter rechterlijke toetsing voorgelegd.
Vermeend wil ook de pensioenverzekeraars die aan de pensioenvluchtconstructie meewerken, gaan aanpakken. De pensioenoverdracht naar en -afkoop in België geschiedt namelijk door overheveling van het pensioenkapitaal van de in Nederland actieve verzekeraar naar een Belgische zuster- of dochteronderneming.
Vermeend denkt dat verzekeraars met een dergelijke constructie een strafrechtelijke overtreding maken. Hij wil de maatschappijen die hieraan meewerken, opzadelen met de belastingheffing, in het geval de eigenlijke belastingbetaler niet meer tot betaling te dwingen is. Diverse grote pensioenverzekeraars hebben enkele jaren geleden al afgesproken niet meer mee te werken aan dergelijke pensioenvluchten.

Reageer op dit artikel