nieuws

Verlies voor Kölnische Rück

Archief

Herverzekeraar Kölnische Rück heeft over 1998 forse verliezen geleden.

De Duitse herverzekeraar wijt de negatieve resultaten aan onder druk staande premies en toegenomen schades, zowel individueel als door omvangrijke rampen. Daar komt nog bij dat voor een Amerikaans contract voor industriële brandrisico’s een onvoorziene reservering van ruim f 500 mln moest worden geboekt.
De gehele Cologne Re Group kwam vorig jaar tot een premie-inkomen van f 7,3 (7,2) mld. Het technische resultaat was f -985 (-137) mln. Het nettoresultaat bedroeg f -68,7 (+292) mln. Vlaggenschip Kölnische Rück was goed voor f 5,2 mld brutopremie (+4,2%), het nettoresultaat bedroeg f -20,5 (+124) mln.

Reageer op dit artikel