nieuws

Verlies Van Nierop Assuradeuren in 1993 toegenomen

Archief

De invoering in 1993 van een bonusprovisieregeling en relatief meer koopsomposten in de nieuwe produktie hebben de resultaten van Van Nierop Assuradeuren volgens het jaarverslag in 1993 nog meer negatief gemaakt: f -1,5 (vorig jaar -1) mln.

Bij het overschrijden van f 100.000 afsluit- en f 10.000 incassoprovisie betaalt de assuradeur nu 10% extra provisie over de verzekeringen in beleggingseenheden.
Over de koopsomposten ontvangt Van Nierop minder tekencommissie dan over premiebetalende posten.
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten stegen meer dan verwacht met 21%, vooral door investeringen in marketing en advisering.
Vijftien procent van de aandelen van Van Nierop Assuradeuren is in handen van de directie en 85% is in het bezit van Elvia Vie in Genève.
De volmachtgevers zijn Elvia en UAP. De beleggingen worden gedaan door UAP.
In 1993 heeft Elvia het eigen vermogen van de assuradeur met f 2 mln vergroot en zal er dit jaar eenzelfde kapitaal aan toe voegen, aldus het jaarverslag van Van Nierop.
Het aantal verzekeringen bij Van Nierop steeg van 8.394 in 1992 tot 10.148 in 1993 en de gemiddelde premie daarbij beloopt f 6.755 resp. f 7.657.
De aanmerkelijke groei in de produktie van koopsomposten is volgens het jaarverslag afkomstig uit stamrecht-, pensioen- en expirerende lijfrenteverzekeringen.
Door de lage rentestand trad in de koopsomverzekeringen een verschuiving op van garantiekapitalen naar beleggingen.
De hypotheekverzekeringen hebben in 1993 nog niet de beoogde groei getoond, aldus het jaarverslag.
Door een wijziging van de volmachtovereenkomsten ontvangt Van Nierop voortaan een groter deel van de sterfte- en de rentewinst. Voor 1994 zal dit een aanmerkelijke positieve invloed hebben op het resultaat, aldus het jaarverslag. Gezien deze verbetering en gezien de groei van het premie-inkomen dit jaar verwacht de directie over 1994 tenminste een break-even-situatie te bereiken.
Van Nierop Assuradeuren 1993 1992
(in f mln)
premie-inkomen 77,8 56,7
w.v. periodieke premies 42,4 33,6
koopsommen 35,3 23,1
ontvangen tekencommissie 10,1 7,8
betaalde provisie 5,5 4,2
kosten 4,7 3,9
bedrijfsresultaat -0,2 -0,3
resultaat na belasting -1,5 -1,0

Reageer op dit artikel