nieuws

Verlies Univé Schade loopt verder op door tekort in autoportefeuille

Archief

Het tekort van Univé Schade ad f 21 mln in 1993 is vorig jaar nog verder toegenomen: een verlies van f 24 mln.

Univé Schade had in 1994 een bruto premie-inkomen van f 434 (355) mln en de schade beliep f 399 (342) mln. De motorrijtuigenbranche, veruit het grootste onderdeel van de maatschappij, is de voornaamste bron van het tekort. Dit is vooral te wijten aan de personenschade (letsel). In kennisniveau lijken verzekeraars een achterstand op te lopen bij advocaten en overige externe belangenbehartigers, aldus het jaarverslag. Die specialiseren zich meer en meer op het gebied van letselschade.
Omdat de hoogte van letselschade vaak op de lange duur wordt bepaald, is een juiste reservering moeilijk, zegt het bestuur.
Opgemerkt moet hier worden, dat Univé Schade niet de branche brand beoefent. De brandverzekeringen worden gesloten bij de zelfstandige regionale onderlingen die worden overkoepeld door Univé.
Het resultaten over 1994 waren, met uitzondering van de schadeverzekeraar, ruim voldoende voor de risicodragende maatschappijen van Univé Verzekeringen.
De portefeuille van Univé Zorg groeide hard, door het collectieve contract met het ministerie van defensie (120.000 verzekerden).
Het gezamenlijke resultaat van de aangesloten onderlingen was volgens Univé “zeer bevredigend”: naar schatting vóór belasting f 26 (12,5) mln.
Oprekking van aansprakelijkheden
Voortdurende oprekking van aansprakelijkheden en schadevergoedingen in wetgeving en jurisprudentie maken de schadelast voor schadeverzekeraars tot een onoverzienbaar probleem, klaagt Univé in haar jaarverslag over 1994.
Door ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving, de sociale zekerheid, het regresrecht en de claimbewustheid worden verzekeraars opgezadeld met een steeds stoenemende schadelast. Sommige aansprakelijkheidsrisico’s dreigen oncalculeerbaar en onverzekerbaar te worden, waarschuwt voorzitter drs R. van Klinkenberg van de hoofddirectie in een toelichting. “Op den duur zouden de verzekerden zelf de dupe kunnen worden van de onbeheersbaarheid van letselschade”.
In 1994 zijn binnen Univé uitgebreide gesprekken gevoerd over de vernieuwing van de structuur van de centrale organisatie. De coöperatie Univé ontstond in 1992 en heeft vestigingen in Alkmaar, Assen, Kerkrade en Zwolle.
Univé-maatschappijen zetten hun produkten af bij leden van en via de aangesloten circa 85 regionale onderlingen en treden daarnaast op als direct writer.
Begin 1995 zijn twee onderlingen toegetreden tot de Univé-organisatie: de Onderlinge ‘Eemland’ in Bunschoten en ‘OBM Wijdewormer’ in Purmerend.
In de zorgverzekering is Univé midden 1994 een inkoopcombinatie aangegaan met Nuts/Ohra en Anoz.
Het aantal medewerkers van Univé Verzekeringen (volledige baan) steeg van 951 tot 990. Univé Verzekeringen 1994 1993 (in f mln) bruto premie 1.599 1.387 wv. Univé Her 37 34 Univé Stormher 20 17 Univé Leven 35 25 Univé Schade 434 355 Univé Zorg 1.073 956 technisch resultaat schade -30 -44 technisch resultaat leven 2 0 winst vóór belastingen 2,3 4,4 wv. Univé Her 9 11 Univé Stormher 1 0 Univé Leven 2 2 Univé Schade -24 -21 Univé Zorg 15 12 technische voorzieningen 926 785 belegd vermogen 1.212 1.096 aansprakelijk vermogen 555 563 beheer-kosten 124 115 in % van de premie 7,75% 8,29% bemiddelingsvergoedingen 40 24
Van Klinkenberg: “Aansprakelijkheidsrisico’s worden onverzekerbaar”

Reageer op dit artikel