nieuws

Verlies SAC vorig jaar al één miljoen

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) kampte in het cursusjaar 1998/1999 al met een verlies van bijna één miljoen gulden. Toen in het cursusjaar 1999/2000 het aantal cursisten nog eens halveerde, kon een faillissement niet meer uitblijven.

De tot nu toe nog onbekende cijfers komen naar voren uit het faillissementsverslag van curator Van den End. Volgens de curator is het faillissement toe te schrijven aan de enorme terugloop in het aantal cursisten dat zich via ‘open inschrijving’ bij SAC aanmeldde. Van enige aansprakelijkheid van directie of bestuur is volgens hem geen sprake.
SAC gaf in het cursusjaar 1997/1998 nog les aan 4.948 cursisten via open inschrijving en 723 via in-company-onderwijs. Het jaar daarop daalde het aantal open inschrijvingen al naar 3.773 om in het afgelopen cursusjaar bijna te halveren tot 1.989. De in-company-cursussen trokken daarentegen respectievelijk 1.235 en 1.728 cursisten.
“De sterke afname van het aantal cursisten ‘open inschrijving’ leidde tot een aanzienlijk verlies”, aldus de curator. Over cursusjaar 1998/1999 bedroeg dat negatieve saldo f 930.000; de eindafrekening over dit cursusjaar is nog niet gemaakt. De wel winstgevende in-company-activiteiten zijn inmiddels met hulp van MeesPierson voortgezet door manager Leo van Geffen in Geffen Educatie.
Cursusgeld
De gewone cursussen zijn al in april, direct na het uitspreken van het faillissement, stopgezet. De elf arbeidscontracten werden toen eveneens opgezegd. Ten tijde van het faillissement beschikte SAC nog over een positief banksaldo van f 180.000. Verder is er van debiteuren nog een bedrag van f 290.000 te verwachten. “Daarmee kunnen de boedel- en preferente crediteuren worden betaald”, aldus Van den End.
De concurrente crediteuren, waaronder de cursisten, zijn goed voor een totale vordering van ongeveer een half miljoen gulden. Zij kunnen geen uitkering tegemoet zien. “Nee, in september of oktober zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten”, aldus de curator.
SAC-clubs terug in Federatie
De vier assurantieclubs UPAC (Utrecht), Gooische, Gelderse en Nijmeegsche zijn opnieuw lid geworden van de Federatie van Assurantieclubs, die nu weer 28 leden telt. De vier, de laatst overgebleven clubs die voor hun onderwijs samenwerkten met de SAC, werden in 1998 uit de Federatie gezet. De vier clubs hebben inmiddels ook aansluiting gezocht bij het landelijke opleidingsinstituut Nibe-SVV.

Reageer op dit artikel