nieuws

Verlies over 1998 dwingt Geové tot premieverhoging

Archief

De Geové groep leed vorig jaar f 4,9 mln verlies. In verband hiermee wordt voor de particuliere ziektekostenpremies een “inhaalslag” gemaakt van 5% premieverhoging. Ziekenfonds TopZorg kost Geové veel geld. De administratie wordt daarom uitbesteed.

Het slechte resultaat noopt Geové tot bijstelling van de particuliere ziektekostenpremies. Begin dit jaar heeft Geové de particuliere premies al met 8,6% verhoogd. Desondanks gaat het volgens de verzekeraar om een inhaalslag. “We hebben medio 1998 niet, zoals een aantal andere verzekeraars, tussentijds verhoogd”, zegt commercieel directeur Gerard Massenaar.
De premieverhoging van minstens 5% (bij een eigen risico pakt het percentage hoger uit) geldt voor individuele en collectieve verzekeringen, met uitzondering van de collectiviteiten die begin dit jaar zijn ingegaan.
TopZorg
Ziekenfonds TopZorg dat Geové een paar jaar geleden oprichtte, en dat tweeduizend verzekerden heeft, kost wellicht meer dan het oplevert. Geové-bestuursvoorzitter Henk Kegel zegt dat het automatiseringssysteem voortdurend moet worden aangepast aan de behoeften van het ziekenfonds. “Dat is een zware financiële belasting. Daar staan te geringe vergoedingen tegenover. De overheid wil dat ziekenfondsen met elkaar concurreren. Maar kleine jonge fondsen kunnen dat nauwelijks.” (Ook ONVZ-directeur Dick van Boven uitte onlangs deze klacht: zie AM 12, pag. 30).
TopZorg is enige tijd geleden door de toezichtcommissie CTU op de vingers getikt. “De activiteiten om tot een goed functionerend ziekenfonds te komen, zetten tot voor kort niet veel zoden aan de dijk”, registreerde CTU recentelijk. “Inmiddels blijkt dat TopZorg thans grote inspanningen levert om zijn automatiseringssysteem op orde te krijgen, waarmee veel tijd en geld is gemoeid. Tevens voert TopZorg onderhandelingen om zijn verzekerdenbestand begin 2000 over te dragen aan een ervaren ziekenfonds, waarmee de problematiek zal zijn opgelost.”
Volgens Kegel is hij inderdaad in gesprek met een “groter ziekenfonds”. “Maar het is niet zo, dat wij de portefeuille willen overdragen. Wij willen uitsluitend de administratie, die ons zoveel geld kost, begin volgend jaar in handen geven van een ander fonds. Nee, ik kan nog niet zeggen welk ziekenfonds.”
Jaarcijfers
De Geové groep had vorig jaar een omzet van f 187,8 (161,5) mln. De totale schadelast bedroeg f 174,7 (140,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op -/ 119,7 (1,3) mln. Het netto groepsresultaat bedroeg -/ 4,9 (4,1) mln. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het jaarverslag van Geové nog niet gereed. Bovengenoemde kerncijfers lichtte Kegel mondeling toe met: “Na onttrekking van het nadelig saldo aan het reservefonds, is de solvabiliteit op een niveau van 144% van het wettelijk vereist niveau.”

Reageer op dit artikel