nieuws

‘Verlies op basispolis f 900 mln’

Archief

Adviesbureau Atos Consulting schat het verlies van zorgverzekeraars op de basisverzekering over dit jaar op _ 900 mln. Dit staat in het rapport ‘Mobiliteit in de zorgverzekeringsmarkt neemt sterk af’.

“Van de vijftien zorgverzekeraars maakt het overgrote deel naar schatting _ 50 mln verlies op de basisverzekering. Twee landelijk opererende zorgverzekeraars maken elk echter ruim _ 100 mln verlies en nog eens twee andere landelijke zorgverzekeraars maken elk zelfs ruim _ 200 mln verlies”, aldus onderzoeker Paul van den Broek van Atos Consulting.
Het adviesbureau baseert zijn schattingen op het verschil tussen de rekenpremie gehanteerd door het ministerie van VWS (_ 1.100) en de uiteindelijk door de verzekeraars gehanteerde gemiddelde basispremie van _ 1.030, inclusief de collectiviteitskorting. Het verschil van _ 70 is vermenigvuldigd met het aantal zorgverzekerden van ruim 12,7 mln.
Aanvullende verzekering
Zoals al eerder bekend verliest Achmea dit jaar _ 175 mln op de zorgverzekering. “Maar zij zijn dus niet de enige die verlies maken, al zullen de andere zorgverzekeraars dat niet van de daken roepen. Die zeggen dat het verlies op de basisverzekering goed gemaakt wordt, door de winst op de aanvullende verzekering. Voor een deel klopt dat wel, maar lang niet alles wordt daarmee goedgemaakt”, aldus Van den Broek.
Erik Visser, directeur van het onderzoeksbureau MarketConcern onderschrijft de bevindingen van Atos Consulting. “Dat bedrag van _ 900 mln klopt zeker.” Zorgverzekeraars die door AM werden benaderd met de vraag of zij de problemen bij Achmea herkenden, ontkenden dat echter glashard (zie AM 21, pag. 47).
Overstappers
Atos verwacht dat de komend maanden 10% van de verzekerden gaat wisselen van zorgverzekeraar. Het adviesbureau MarketResponse verwacht dat ongeveer 4% zal overstappen (zie AM 21, pag. 3). Dat is aanzienlijk minder dan de 25% die in 2005/2006 gewisseld zijn van zorgverzekeraar. Dat nu ‘slechts’ 10% overstapt, wijt het bedrijf aan de kortere overstaptijd en de relatief korte ervaringstijd van verzekerden bij hun nieuwe zorgverzekeraar.
Atos Consulting denkt dat de overstappers vooral zullen overstappen naar een collectiviteit, ook om de verwachte premiestijging van 11% te compenseren. Bestaande werkgeverscollectiviteiten en gelegenheidscollectiviteiten zullen hierdoor verder vollopen. De collectiviteitsgraad zal naar verwachting stijgen van 47% (2006) naar ongeveer 57% in 2007.” Het totaal aantal aangesloten collectieve contracten bestaat voor ongeveer 85% uit werkgeverscollectiviteiten. “Dat betekent dat werkgevers een steeds belangrijkere groep klanten vormen. Omdat ze een collectief van verzekerden vertegenwoordigen, hebben ze bovendien meer macht”, aldus Atos.
De onderlinge verschillen in premies zullen individueel verzekerden niet verleiden tot overstappen is de verwachting van Atos. “Van de individueel verzekerden die het meest op de prijs letten, zal naar schatting slechts 2% overstappen als de zorgpremie wordt verhoogd.”
Solvabiliteit
De solvabiliteitseis die De Nederlandse Bank stelt aan het vermogen van zorgverzekeraars bedraagt voor de basisverzekering 8% van de schade. Voor aanvullende verzekeringen geldt een hoger percentage van 24%. “Om te voorkomen dat de solvabiliteitseisen te veel schommelen, wordt voor het bepalen van de hoogte van de schade in principe uitgegaan van het schadeverleden van de laatste drie boekjaren van zorgverzekeraars”, legt Van den Broek uit. “Maar als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel 2006 hebben de bruto geboekte schades in de boekjaren 2005 en 2004 nauwelijks nog een relatie met de geboekte schade in 2006. Deze methodiek biedt daardoor onvoldoende houvast om een goed beeld van de solvabiliteit te krijgen.”
Om dat toch voor elkaar te krijgen, berekende Atos op basis van het huidig aantal verzekerden hoe hoog de gemiddelde schade op de basisverzekering per zorgverzekeraar in 2006 naar verwachting zal zijn. Daarbij merkt het adviesbureau op dat door voor deze methodiek te kiezen de vereiste solvabiliteit voor de zorgverzekeraars die afgelopen jaar veel verzekerden hebben gewonnen, relatief hoger zal zijn. “Hoger dan wanneer we uitgaan van de gemiddelde schade en het gemiddeld aantal verzekerden van de afgelopen drie jaren.”
“Als we deze berekening gebruiken dan blijkt dat maar een beperkt aantal zorgverzekeraars nog voldoende financiële armslag heeft om een lage zorgpremie en kortingen in de markt te zetten. Het betreft dan vooral de grote schadeconcerns, zogenoemde totaalconcerns.”

Reageer op dit artikel