nieuws

Verlies Onderlingehulp in 1996 ruim f 2,6 mln

Archief

Onderlingehulp heeft het boekjaar 1996 afgesloten met een negatief resultaat van f 2.645.000. Oorzaken voor het forse verlies zijn een omvangrijke fraudezaak bij de Antilliaanse vestiging en een veel te dure buitendienst.

De bestuurlijke crisis bereikte zijn dieptepunt met het ontslag van directeur Johan Pals, die twaalf jaar directeur was van de Enschedese uitvaartverzekeraar. Zijn vervanger werd Ed van Daele; aanvankelijk ad-interim maar inmiddels is Van Daele een vast dienstverband met Onderlingehulp aangegaan.
Onder zijn leiding is vorig jaar ook een drastische reorganisatie doorgevoerd (zie AM 20 1997, pag. 10). Het personeelsbestand is met een derde verminderd.
In 1997 werd ook de nieuwe productlijn GVE (Goed Voor Elkaar) gelanceerd. De GVE Standaardpolis, GVE Pluspolis en het GVE Depositofonds worden binnenkort uitgebreid met een verzekeringsvariant op twee levens.
De reorganisatie en productvernieuwing hebben hun vruchten afgeworpen. Onderlingehulp verwacht over 1997 een positief resultaat van f 0,5 mln te behalen. Eind 1996 telde Onderlingehulp 104.375 (102.137) verzekerden, goed voor een premie-inkomen op jaarbasis van f 13,0 (12,2) mln. Door het negatieve resultaat f -2,6 (-0,9) mln daalde het eigen vermogen naar f -0,6 (1,1) mln.

Reageer op dit artikel