nieuws

‘Verlaag bij bedrijfspensioenfondsen verplichtgesteld oudedagspensioen’

Archief

Bij bedrijfstakpensioenfondsen moet het verplichtgesteld ouderdomspensioen beperkt worden tot een ouderdomspensioen beneden 70% van het eindloon en moet de verplichtstelling voor het nabestaanden- en het invaliditeitspensioen worden afgeschaft.

Deze doelen zouden minister Zalm van financiën en staatssecretaris Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid voor ogen hebben bij de komende discussie over de marktwerking in de pensioensector. Dit zei voorzitter H. Peperkamp in de jaarvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.
Minister Zalm zou volgens Peperkamp gezegd hebben dat “eenieder mans genoeg is om de laatste 10% van het ouderdomspensioen om te zetten in individuele verzekeringsprodukten”.
Opdeling van collectieve regelingen in vele individuele polissen en versnippering van de uitvoering van pensioenregelingen werkt kostenverhogend, betoogde Peperkamp. Volgens de Verzekeringskamer bedroegen de uitvoeringskosten van individuele polissen van verzekeraars over 1994 gemiddeld 21,1% van de premie, zei hij.
Uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk arbeidscontract, oproepkrachten en thuiswerkers moeten het volgens Peperkamp veelal zonder pensioen stellen. Dat is volgens hem een onwenselijke situatie in een tijd dat steeds minder arbeid in een vast dienstverband wordt gevraagd en aangeboden. Hij riep de bedrijfstakpensioenfondsen op om te zoeken naar mogelijkheden om voor deze ‘flexwerkers’ pensioen op te bouwen, nu de pensioenopbouw voor parttimers in de wet geregeld is.
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wil nauwer gaan samenwerken met de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en wil haar verhouding tot het Verbond van Verzekeraars verbeteren en in dialoog komen met het Verbond.

Reageer op dit artikel