nieuws

Verkoopstrategie Aegon zet bankverzekeraars op achterstand

Archief

De strategie van Aegon om zich te concentreren op de verkoop van levens- en pensioenverzekeringen vertaalt zich in stijgende resultaten. Het verzekeringsconcern zegt de laatste vijf jaar meer te zijn gegroeid in premie-inkomen dan de bankverzekeraars ING en Fortis.

Het bruto premie-inkomen van Aegon zou wereldwijd in de jaren 1991 tot en met 1995 met 14% zijn gegroeid, 4% meer dan naaste concurrenten ING en Fortis. “We hebben het nog niet zo slecht gedaan”, merkte Kees Storm, bestuursvoorzitter van Aegon, fijntjes op. Een andere koers volgen is er de komende jaren niet bij, aldus Storm. “De strategie om ons te focussen op levensverzekeringen heeft zich voluit bewezen”.
Niet verzadigd
Volgens Storm is de Nederlandse verzekeringsmarkt nog bij lange na niet verzadigd zoals werd aangenomen bij het ontstaan van Aegon uit de fusie van Ago en Ennia. “Toen hadden we die volle overtuiging. Sindsdien is er elk jaar een plezierige groei van tien procent of meer geweest”, zei Storm.
Veel nieuwe polissen, betere beleggingsresultaten en effectieve kostenbeheersing hebben gezorgd voor een forse stijging van de nettowinst in het leven- en pensioenbedrijf in ons land. Het bruto premievolume werd negatief beïnvloed door een aflopend 25-jarig herverzekeringscontract met pensioenfonds PGGM ter grootte van f 170 mln premie. Desondanks groeide het bruto premie-inkomen van het levenbedrijf met 8% naar f 4.698 (4.353 mln. “En nog is er rek voor jaren”, voorspelde bestuurslid Paul van de Geijn optimistisch.
De nettowinst beliep f 950 (858) mln, een toename van 14%. Bijna de helft van de omzet werd behaald in de collectieve levens- en pensioenverzekeringen. Aegon Zakelijke Markt Leven was vorig jaar met f 4,8 mld de grootste business-unit. Onder meer verzorgde dit bedrijf de pensioenregelingen voor de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en de reisbranche.
Magere jaren
Het Nederlandse schadebedrijf lijkt de magere jaren achter de rug te hebben. De brutowinst verdubbelde naar f 44 (21) mln bij een gestegen premie-inkomen van f 959 (855) mln, exclusief ziekte en ongevallen. Deze branche was goed voor f 170 (144) mln premies en een brutowinst van f 20 (15) mln.
De verhouding omzet en kosten werd fors verbeterd en het schadepercentage verlaagd. “Het schadepercentage van motorrijtuigen- en brandverzekeringen werd naar een lager niveau gebracht, terwijl nieuwe polissen tegen betere condities worden afgesloten”, aldus Aegon. Het technisch resultaat van de branche brand steeg naar ongekende hoogte: f 125 mln.
Bankactiviteiten
De resultaten van het bankbedrijf (FGH, Spaarbeleg, en Labouchere/Legio Lease) die volledig in ons land werden geboekt, stegen eveneens. De brutowinst nam toe tot f 163 (140) mln bij een stagnerende omzet van f 1.207 (1.228) mln.
Spaarbeleg Bank heeft inmiddels meer dan een miljoen RenteRekeningen in de boeken, goed voor een kleine f 9 mld aan inleg. De bank die vijf jaar bestaat, wil het aantal rekeningen verdubbelen. “En dat duurt dit keer geen vijf jaar”, zei Van de Geijn vastberaden.
Hij noemde Spaarbeleg, na Aegon Particulieren, de meest winstgevende onderneming van Aegon.
Cijfers wereldwijd
Wereldwijd behaalde Aegon een omzet van in totaal f 24.487 (20.979) mln, waarvan f 9.971 (9.445) mln in ons land. Het bruto premie-inkomen bedroeg f 16.703 (13.768) mln, waarvan f 12.831 (10.257) mln levenpremies en f 3.872 (3.511) mln premies uit schadeverzekeringen (incl. ziekte en ongevallen).
De nettowinst beliep f 1.568 (1.323) mln, waarvan in ons land f 978 (857) mln na aftrek van f 90 mln als voorziening voor de introductie van de euro en het aanpassen van de automatisering met het oog op het jaar 2000.
De grootste winstmaker van Aegon is het levenbedrijf met wereldwijd f 1.601 (1.388) mln. Het schadebedrijf (incl. ziekte en ongevallen) boekte een nettowinst van f 249 (197) mln.
Acquisities
Acquisities zijn volgens Storm “de slagroom op de taart”. Aegon richt zich daarbij primair op de landen waar al vestigingen zijn: Nederland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Spanje.
Terughoudend is Aegon ten opzichte van investeringen in ‘nieuwe’ landen. “Jaarlijks willen we niet meer dan 3% van de netto groepswinst daaraan besteden”, zei Storm. De ‘kas’ van Aegon bevat ruim f 1 mld voor snelle aankopen. “Maar onze polsstok is natuurlijk veel langer omdat we, indien nodig, ook een beroep kunnen doen op de kapitaalmarkt”, aldus Storm.
De aanloopkosten in Duitsland (MoneyMax), België (Spaarbeleg) en Taiwan bedroegen vorig jaar f 44 (34) mln. Over de ontwikkelingen van MoneyMax zegt Aegon tevreden te zijn, ook al verliep de start moeizamer dan gedacht. “Vorig jaar was er nul procent groei in de Duitse levenmarkt, zodat onze start wel op een heel ongunstig moment viel. Bovendien was Aegon erg onbekend. Inmiddels is de naamsbekendheid 7% en die van Moneymax 16% dankzij tientallen miljoenen aan publicitaire activiteiten. Daarmee gaan we ook dit jaar door”, vertelde Van de Geijn. De Spaarbeleg-dochter in België boekte in de eerste twee maanden al meer productie dan geheel vorig jaar. Dit bedrijf zou het beter doen, mede door de geringere aanloopkosten. Aegon Nederland 1996 1995 omzet 9.971 9.445 w.v. omzet bank 1.207 1.228 premie leven 4.698 4.353 premie schade 1.129 999 brutowinst 1.177 1.029 nettowinst 978 857 w.v. bankbedrijf 163 140 levenbedrijf 950 858 schadebedrijf 64 36 premies schade 1.114 940 w.v. ziekte/ongevallen 177 129 wa motorrijtuigen 211 184 casco motorijtuigen 170 154 transport 86 85 brand 343 274 aansprakelijkheid 121 64 rechtsbijstand 6 5 technisch resultaat 337 295 w.v. ziekte en ongevallen 56 42 wa motorrijtuigen 33 28 casco motorijtuigen 45 44 transport 27 19 brand 125 133 aansprakelijkheid 48 27 rechtsbijstand 3 2

Reageer op dit artikel