nieuws

‘Verkoopmethodiek en produkten Wirth & Partners verontrustend’

Archief

Met enige verontrusting hebben wij de laatste tijd kennis genomen van de ‘verkooppraktijken’ van kantoor Wirth & Partners. Enerzijds door de verkoopmethodiek, anderzijds door de produkten die aan potentiële kliënten worden aangeboden.

Waarom deze verontrustheid?
Wirth & Partners tracht jeugdige verkopers aan te zetten tot een soort pyramideverkoop: ze worden aangespoord om meerdere personen te benaderen om produkten voor Wirth & Partners te verkopen. Over de omzet van die nieuwe mensen zouden zij eveneens provisie ontvangen. Het bedrijf belooft gouden bergen aan verdiensten waarbij maandopbrengsten van f 12.000 genoemd worden. Arbeidsovereenkomsten worden door Wirth & Partners niet afgegeven. Er moet een soort contract ter plaatse getekend worden en de verkoper krijgt hiervan geen kopie.
Wij hebben reeds op 13-06-1994 een brief verzonden aan de SER in Den Haag alsmede aan Amev Verzekeringen omtrent de verkooppraktijken van Wirth & Partners.
In de periode tussen 13-06-1994 en heden zijn wij wederom geconfronteerd met een aantal mensen die inmiddels een spaarplan hadden afgesloten via een van de free-lance medewerkers van Wirth & Partners Nederland.
Allereerst dit. Free-lance medewerkers van Wirth & Partners schromen niet om bij een kennismakingsgesprek de naam van Amev te noemen, hetgeen zij duidelijk maken door de eerste pagina van de brochure van ‘Falcon Levensplan Sparen’ te tonen, waarop duidelijk staat vermeld: ‘Falcon Leven is een dochter van Amev Nederland NV, een onderdeel van de Fortis Groep’.
Uit onze jarenlange ervaring weten wij, dat Amev nooit of te nimmer achter een dergelijke verkoopmethodiek zou staan. Zeer zeker niet bij verkoop door ongediplomeerde mensen!
Meteen willen wij daarom een passage aanhalen uit AM 15, pagina 20: ‘Pozun (leider van het bedrijf in Nederland) is niet ingeschreven in het SER-register, evenmin als de medewerkers. Van de 400 medewerkers hebben circa 15 het B-diploma’.
Wat denkt het zelfstandige intermediair in Nederland hiervan! In een woord: schandalig.
Een andere passage uit AM: ‘De direkteur verzekert dat zijn medewerkers evenveel zorg en tijd besteden aan de klant als de zelfstandige tussenpersoon’.
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een ongediplomeerde medewerker van Wirth & Partners dezelfde service kan bieden als een gediplomeerde assurantie-adviseur met ‘allround kennis’.
Wij vinden de opvatting van Wirth & Partners dan ook ronduit belachelijk!
Inmiddels hebben wij telefonisch overleg gehad met de SER. De heer Van Doorn van de SER bevestigde ons overigens meerdere klachten te hebben ontvangen over kantoor Wirth & Partners.
Tevens was de SER nog doende met het onderzoek naar de betalings/beloningsregeling van de free-lance medewerkers van Wirth & Partners.
In het artikel in AM staat trouwens letterlijk: ‘Hij betaalt op zijn beurt aan zijn medewerkers een lagere provisie. “Onze medewerkers ontvangen per verzekering een lagere provisie dan de zelfstandige tussenpersonen, maar door het grote aantal contracten is hun inkomen per saldo hoger”.’
Provisie-afstand aan zogenaamde sub-agenten (niet gediplomeerd en niet in het bezit van een inschrijving in het SER-register) is volgens ons conform de Wet op het Assurantiebemiddelingsbedrijf Wabb nog altijd verboden!
Domme en overigens zeer arrogante opmerkingen maakt de heer Wirth in AM:
“Een zelfstandig tussenpersoon kan geen carrière maken. Onze medewerkers kunnen dat bij ons wèl”. Eventuele kritiek van het zelfstandig intermediair schrijft hij toe aan afgunst. “Wie succes heeft, wordt benijd”.
De heer Wirth is enig direkteur en oprichter van een firma die in 1989 is gesticht. Derhalve kan hij beter zwijgen over carrière maken.
Gelukkig bestaat ons familiebedrijf reeds sedert 1925 en mogen wij nog steeds spreken van een jaarlijkse groei, waarbij wij nog altijd streven naar een eerlijke en verantwoorde voorlichting over, en verkoop van produkten aan onze clientèle. In onze praktijk werden wij geconfronteerd met een ingevuld aanvraagformulier van Wirth & Partners voor het produkt LevensPlan Sparen van Falcon Leven. Hierop is te zien dat een 20-jarige jongedame op basis van een rendementsprognose van 10% over 30 jaar een uitkering kan verwachten van / 148.877. De maandelijkse inleg bedraagt / 100, welke premie jaarlijks met 5% wordt verhoogd. Niet wordt echter in het aanvraagformulier vermeld of deze verhoging een enkelvoudige stijging (gelijkblijvende stijging) of een samengestelde stijging (groeiende stijging) betekent!
ABC (Amev) bijvoorbeeld prognotiseert op basis van 10% rendement bij een gelijkblijvende premie van / 100 per maand gedurende 30 jaar een verwachte opbrengst van / 141.900.
Let wel:
– ABC (Amev): gelijkblijvende premie van / 100 per maand gedurende 30 jaar; totale premie-inbreng / 36.000;
– Falcon (Amev): premie met 5% per jaar samengesteld stijgend gedurende 30 jaar; totale premie-inbreng / 79.724.
– Falcon (Amev): premie met 5% per jaar enkelvoudig stijgend gedurende 30 jaar; totale premie-inbreng / 62.100.
Wij adviseren onze kliënten alleen de gedegen maatschappijen met een goed verleden en een jarenlange ervaring. Begrijpt U nu, waarom het zelfstandig intermediair – waarbij wij mogen aannemen dat wij hier eveneens spreken namens vele collega-kantoren – kiest voor een gedegen opleiding en voor een fatsoenlijke verkoopmethodiek?
Rest ons alleen nog te zeggen, dat de heer Wirth alleen belang heeft bij een exorbitant hoog inkomen, als zijn medewerkers (citaat) “een jaarinkomen kunnen vertegenwoordigen van DM. 438.230,13”.
Waar blijft dan het belang van (citaat) “Jan Modaal”?
Als mede-direkteur van een familiebedrijf spreek ik persoonlijk dan ook de wens uit dat dit soort praktijken op korte termijn zullen worden aangepakt, dan wel verboden worden, ter bescherming van de consument en in het belang van het intermediair!
Wij schromen niet om onze naam onder dit artikel te plaatsen.
V.A.H.M. Platte
Directeur Victor Beyers BV
Maastricht

Reageer op dit artikel