nieuws

Verkoop van verzekeringen via SNS Bank neemt toe

Archief

De verkoop van verzekeringen via de loketten van SNS Bank zit nog steeds in de lift. De provisiebaten van de bank uit assurantiebemiddeling namen in het eerste halfjaar met ruim 30% toe tot e 18,1 (13,8) mln. Vorig jaar meldde SNS Bank al een productiestijging van 20% en in 2002 zelfs één van 50%.

Mede dankzij de toegenomen bankverkoop heeft verzekeraar Reaal de productie van individuele levensverzekeringen (tegen periodieke premie) verhoogd tot e 55 (43) mln, waarmee het marktaandeel is gestegen tot 12,0% (11,1%). De totale premieomzet Leven steeg in de eerste zes maanden met 5,9% tot e 778 (735) mln, waarvan e 310 (300) mln uit koopsompolissen. Daarvan is e 11,1 mln afkomstig van de overgenomen Univé-portefeuille. Het levenbedrijf boekte bij dit alles e 60 (22) mln winst.
Het schadebedrijf van Reaal verbeterde het nettoresultaat in de eerste helft van dit jaar tot e 16 (11) mln, bij een 21% hogere premieomzet van e 178 (147) mln. Naast lagere bedrijfskosten verbeterde de schadequote van 58,6% ultimo 2003 tot 55,0% nu. De Reaal-portefeuille bevindt zich voor driekwart in de branches Brand en Motorrijtuigen.
De totale premie-inkomsten van Reaal stegen met 8,4% tot e 956 (882) mln. Exclusief de gekochte portefeuilles van Zurich (per april vorig jaar) en van Univé (per januari dit jaar) bedraagt de autonome premiegroei 4,4%.
Hypotheken
De hypotheekportefeuille van SNS Reaal Groep (naast SNS Bank nog ASN Bank, CVB Bank en BLG Hypotheken) groeide bruto met e 3,6 mld. Afgezet tegen cijfers van het Kadaster zou dat goed zijn voor een marktaandeel van 8,6%, tegen nog 10,8% in het voorjaar van 2003. SNS Reaal houdt het zelf op een marktaandeel van 9,5%: “Nagenoeg gelijk aan vorig jaar”. De portefeuille groeide vooral door de verkoop van hypotheken met variabele rente (e 800 mln), Plafondrente (e 550 mln) en de 1-jaar vaste rente (e 325 mln). De totale portefeuille bedroeg halverwege het lopende jaar e 38,9 mld, waarvan e 36,8 mld op rekening van SNS Bank.
SNS Reaal Groep heeft de personeelskosten met e 21,8 mln (netto) weten te drukken door de overstap te maken van een pensioenregeling op basis van eindloon naar één op basis van middelloon. Verder daalde het aantal medewerkers, op basis van een volledige dagtaak, met 4% tot 5.314.

Reageer op dit artikel