nieuws

Verkoop NRG kost ING geld

Archief

ING heeft herverzekeraar NRG voor _ 300 mln verkocht aan het Amerikaanse Berkshire Hathaway, dat de activiteiten onderbrengt bij een verzekeringsdochter. ING lijdt een nettoboekverlies van _ 100 mln op de transactie.

NRG – dat in 2006 nog _ 446.000 aan premie-inkomsten boekte – was sinds 1993 al in run-off. Dat jaar werd abrupt de schadetekening gestaakt, nadat was gebleken dat de drie jaar eerder overgenomen Britse herverzekeraar Victory veel te weinig voorzieningen voor schades had getroffen. Dat leidde tot een extra schadevoorziening van _ 324 mln.
In 1994 is leventak Alhermij van de NRG verzelfstandigd en het jaar daarop verkocht aan Swiss Re. De herverzekeraar was tot 1995 ook eigenaar van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), dat werd verkocht aan de Luchtvaartpool.
NRG is nu alleen nog actief in Engeland met 29 medewerkers. In 2006 boekte het bedrijf nog _ 446.000 aan premie-inkomen bij een technisch resultaat van _ – 50 mln. Dat jaar werd voor _ 53 mln aan claims ontvangen. Netto resteerde een verlies van _ 36 mln.
Kapitaalsbeslag
“We hadden de keuze om het bedrijf te laten voortbestaan als run-off, waardoor er voor langere tijd een kapitaalsbeslag zou blijven, of om het bedrijf af te stoten. Daardoor komt kapitaal vrij voor onder meer de groei van onze activiteiten en het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van _ 5 mld”, licht ING toe.

Reageer op dit artikel