nieuws

Verkoop kantoorpand NVA levert bijna € 1 mln op

Archief

De verkoop van het voormalige verenigingsgebouw in Amersfoort heeft de NVA vorig jaar een bijzondere bate van bijna € 1 mln opgeleverd. De inkomsten van de tussenpersonenorganisatie liepen vorig jaar fors terug. 

De verkoop van de kantoorvilla van de NVA aan de Wilhelminalaan bracht bijna € 972 mille op. Door toevoeging aan de algemene reserve steeg het eigen vermogen vorig jaar mede daardoor tot bijna € 6,7 (5,0) mln. De inkomsten van de NVA daalden fors, van € 3,5 mln in 2003 naar € 2,2 mln in 2004. De bijdragen uit contributies van leden bleven gelijk: € 2,1 mln. Voor de kosten van implementatie van de Wet Financiële Diensten (o.m. workshops) per 1 januari 2006 heeft de vereniging € 270 mille gereserveerd. Ook heeft de NVA een post Bijzondere Communicatiedoeleinden van € 974 mille achter de hand. Dit bedrag wordt aangewend voor vergroting van de naamsbekendheid van de NVA en “bevordering van de algemene positie van de assurantieadviseurs.” Het voordelig saldo liep terug tot € 44 mille tegen € 1,7 mln in 2003.

Reageer op dit artikel