nieuws

Verkeersongevallen kosten jaarlijks f 9,3 mld

Archief

Verkeersongevallen kosten Nederland jaarlijks f 9,3 mld. In vergelijking met 1983 betekent dat een toename van 27%, toen de kosten f 7,3 mld bedroegen. Het aantal verkeersdoden nam in dezelfde periode af met 29%, het aantal ziekenhuisgewonden verminderde met 14%.

Dit blijkt uit een rapport van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De berekeningen betreffen het jaar 1993.
De medische kosten namen tussen 1983 en 1993 toe van f 349 mln naar f 440 mln, ondanks afname (15%) van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het gemiddeld aantal ligdagen (van 17 naar 12). Oorzaak ligt in de verdubbeling van de kosten per ligdag.
Het bruto produktieverlies (het verlies aan produktieve jaren, vermenigvuldigd net de toegevoegde waarde per arbeidsjaar) nam toe van f 3,3 mld naar f 4,3 mld. Het netto produktieverlies (bruto produktieverlies min de toekomstige consumptie) nam toe van f 2,0 mld naar f 3,2 mld. Voornaamste oorzaak van deze stijging is de grote toename van produktieverlies door arbeidsongeschiktheid. In 1983 kwam 3,7% van het aantal verkeersgewonden in de wao, in 1993 was dat opgelopen tot 6,3%.
De materiële kosten (schade aan en door personenauto’s, exclusief letselschade), groeiden van f 3,4 mld in 1983 tot f 4,2 mld in 1993.
De afhandelings- en preventiekosten namen toe van f 2,2 mld tot f 3,3 mld in 1993. De stijging werd vooral veroorzaakt door uitgaven aan rijopleiding en veiligheidsvoorzieningen in en aan personenauto’s.

Reageer op dit artikel